Vervangen van aardgas

Transitievisie Warmte

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn, dat heeft het kabinet besloten. Dit komt mede voort uit de internationale afspraken van de Verenigde Naties. Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen.

Een onderdeel daarvan is het stoppen met aardgasgebruik, een fossiele brandstof. Het meeste aardgas gebruiken we voor het verwarmen van gebouwen en een klein deel om op te koken. Ook de gemeente Oude IJsselstreek bereidt zich voor op deze ingrijpende verandering. Dat bespreken we op regionaal niveau binnen de Regionale Energie Strategie (de RES). En we onderzoeken, samen met partners, hoe de wijken van het aardgas af kunnen. Daarna worden er per wijk of dorp uitvoeringsplannen gemaakt samen met inwoners en partners.

Samen met inwoners, Wonion, Alliander, het Waterschap Rijn & IJssel en verschillende afdelingen van de gemeente is er gewerkt aan de transitievisie warmte. In deze visie is vastgelegd wat in Oude IJsselstreek de beste alternatieven zijn voor aardgas, en in welke wijken we als eerste aan de slag willen met bewoners en partijen om aardgasvrij worden. Tot slot is in grote lijnen beschreven hoe we de visie willen gaan uitvoeren door een stappenplan te maken.

Waarom aardgasvrij?

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Het gebruik van aardgas zorgt voor CO2 uitstoot en draagt zo bij aan klimaatverandering. Wereldwijd is afgesproken dat we klimaatverandering, opwarming van de aarde, willen beperken. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De gevolgen voor u

Er wordt onderzocht wat het beste alternatief is voor aardgas in uw wijk of dorp. Nu de visie is vastgesteld, is dit voor een deel bekend. De visie wordt iedere 5 jaar herzien om ook ruimte te kunnen maken voor nieuwe technieken.

Uitvoeringsplannen wijk/dorp

Voor de uitvoering van deze visie willen we graag zoveel mogelijk samen met de inwoners aan de slag. De volgende stap is de ontwikkeling van uitvoeringsplannen per dorp/wijk. We starten in Silvolde en Varsseveld in het voorjaar van 2023. Er ligt niet een complete blauwdruk van hoe we het gaan uitvoeren op tafel, maar we willen juist samen met dorpen of wijken kijken wat de beste aanpak is. Op die manier maken we  gebruik van de energie en motivatie van de bewoners, in plaats van dat we het echt van hogere hand opleggen.

Meer informatie op: www.oude-ijsselstreek.nl/op-weg-naar-een-duurzaam-silvolde-en-varsseveld

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Dat komt voort uit de internationale afspraken die 197 landen hebben ondertekend bij de Verenigde Naties. Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Dit akkoord is op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs.

Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Zo remmen we de opwarming van de aarde af.

In de transitievisie warmte richten we ons op 2030 en kijken we vooruit naar 2050. Door nu al te onderzoeken welke schonere alternatieven voor aardgas er zijn en wat past bij welk dorp, weten inwoners en bedrijven beter waar ze aan toe zijn.

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Zo kunt u in plaats van koken op aardgas ook elektrisch gaan koken: het liefst op inductie. En kunt u uw huis verwarmen met een elektrische warmtepomp, een warmtenet of biogas. Deze energie kan duurzaam worden opgewekt door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Beter isoleren helpt altijd. Hierdoor is er minder energie nodig om een ruimte warm te houden.

We gaan stap voor stap, wijk voor wijk van het aardgas af. Per dorp/wijk wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Dit gebeurt samen met de inwoners van de wijk en andere betrokkenen. Omdat iedere wijk anders is, krijgt elke wijk een eigen uitvoeringsplan.

U kunt zelf al aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het beter isoleren van uw huis. Daarmee kunt u uw gasverbruik verlagen, hetgeen scheelt in de kosten. En u verbetert het comfort in huis. Het Energieloket Achterhoek kan u hierbij ondersteunen: www.energieloketachterhoek.nl

Hoeveel het kost om uw woning of bedrijf aardgasvrij te maken, hangt af van uw huis of bedrijf, maar ook van uw gasverbruik en van het aardgasvrije alternatief dat u kiest. De ene maatregel is duurder dan de andere. Daartegenover staat dat de ene maatregel u meer energiebesparing oplevert dan de andere. Dat blijft een afweging.

Wilt u zelf aan de slag dan kunt u contact opnemen met ons Energieloket. Zij kunnen u helpen met advies en ondersteuning: www.energieloketachterhoek.nl

U kunt meer vinden over de route naar aardgasvrij op de website van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Op de website van HIER vindt u duurzame alternatieven en een aantal voorbeelden van wat dat kost.

Contact

Heeft u vragen over de route naar aardgasvrij? Kijk eerst bij de veel gestelde vragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de route naar een aardgasvrij Oude IJsselstreek?

Via de reguliere kanalen wordt gecommuniceerd over de warmtetransitie: de gemeentepagina’s in de Gelderse Post, deze website, en sociale media.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via (0315) 292 292 of mailen naar c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl