Verklaring omtrent gedrag

Algemeen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties, maar ook verenigingen en stichtingen kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs, als taxichauffeur of trainer. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Wat u moet weten

 • U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U kunt zelf de VOG aanvragen aan de balie van het gemeentehuis of online via uw DigiD.
 • Een werkgever kan een VOG ook online via Dienst Justis voor een werknemer aanvragen door middel van E-herkenning.
 • Het aanvraagformulier voor de VOG krijgt u meestal van degene die de VOG van u wil hebben. U kunt het juiste aanvraagformulier ook downloaden via de website van Dienst Justis. Let op dat de organisatie/instelling die de VOG van u wil hebben, het formulier eerst helemaal heeft ingevuld en ondertekend, voordat u de aanvraag bij de gemeente (aan de balie of via DigiD) kunt doen. Wees er ook alert op dat het gevraagde screeningsprofiel slechts onder 2.3 óf 2.4 ingevuld wordt. 
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag
 • Twee tot zes weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd

19f99fee-2f37-4c88-b1ba-19b89f85ea1e

Aanvragen

Digitaal bij de gemeente aanvragen

VOG Aanvragen

 • U ontvangt binnen twee tot zes weken schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG schriftelijk aanvragen bij de gemeente

U kunt via de website van Justis een aanvraagformulier downloaden. Meestal krijgt u het formulier al van uw (toekomstige) werkgever of instantie die er om vraagt. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG beschikbaar.

 • Laat de organisatie/werkgever het formulier invullen en ondertekenen.
 • Vul zelf ook de gegevens op het voorblad in en onderteken het formulier.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten.
 • U ontvangt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Iemand machtigen

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen.

Download het machtigingsformulier

7803039a-cc11-46a1-8b3c-35a9ed223f1d

Meenemen

Wilt u liever langskomen? U kunt online een afspraak maken.

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG.
 • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. Als u iemand machtigt dan neemt hij/zij een schriftelijke ondertekende machtiging en zijn/haar eigen legitimatiebewijs mee.
 • Contant geld of pinpas.

Kosten

Het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 41,35.