Venten

Venten, wilt u uw producten op straat of aan de deur verkopen?

Venten is het huis aan huis of op straat te koop aanbieden/ afleveren van goederen. Een venter is in beweging en biedt zijn producten steeds aan vanaf een andere plaats. 

Voorschriften

Voor venten hoeft u geen vergunning aan te vragen of een melding te doen, maar moet u zich houden aan bepaalde voorschriften (artikel 5:15 van de APV). Er wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële bedrijven/instellingen en verenigingen/stichtingen. 
Houdt u er rekening mee dat u in overtreding bent als u zich niet houdt aan de gestelde voorschriften. 

Voorschriften commerciële bedrijven/instellingen: 

  • U mag alleen venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komt.
  • U mag alleen venten op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

Voorschriften verenigingen en stichtingen die krachtens haar statuten en activiteiten een doel nastreven dat van algemeen (gemeenschaps)belang is:

  • U mag alleen venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komt.
  • U mag alleen venten op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 22.00 uur.