Varsselder-Veldhunten

Varsselder-Veldhunten heeft ruim 760 inwoners. Varsselder wordt als buurtschap reeds in de 15e eeuw genoemd. Aanvankelijk kende Varsselder een verspreide bebouwing van boerderijen. In het begin van de 20e eeuw kreeg de buurtschap meer de allure van een dorp. Tot het eind van de jaren vijftig bestond Varsselder uitsluitend uit lintbebouwing langs de Hoofdstraat met de grootste dichtheid aan weerszijden van de kerk. In de zestiger jaren vonden uitbreidingen van de bebouwing plaats aan de Vicarisweg en de Pastoor Balkstraat. Later werd langs de Leemlandseweg en de Berghseweg gebouwd.

Het gehucht Veldhunten wordt al in de 14e eeuw in officiële papieren genoemd en is steeds een kleine woonkern gebleven, van voornamelijk boerenhoeven. Middelpunt is sinds mensenheugenis de herberg voorheen '’t Holteren Peard', sinds 1842 café/zalencentrum 'De Zon'. Veldhunten groeide uit van hofmark naar gildegemeenschap. De weinige boerenhoeven bevonden zich in de nabijheid van het 'Goed Hunten' waarvan het reeds genoemde café 'De Zon' het middelpunt was. Sinds 1989 staat Varsselder-Veldhunten op de kaart, ook internationaal, omdat hier elk jaar het Huntenpopfestival, ook wel het Pinkpop van het Oosten genoemd, heeft plaatsgevonden. Vanwege groeimogelijkheden heeft het festival in 2009 voor het eerst plaatsgevonden op het DRU industriepark aan de Ulftseweg in Silvolde (gesitueerd achter de DRU Cultuurpark in Ulft).

Varsselder-Veldhunten kent een rijk verenigingsleven. In het centrum staat het Dorpshuis. Dit is de centrale ontmoetingsplek in het dorp en de meeste activiteiten vinden hier plaats. Meer dan 25 verenigingen maken gebruik van de ruimten in en om het dorpshuis.

Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten

E-mail: vdvv@varsselderveldhunten.nl

Website Varsselder Veldhunten

Gebiedsmakelaar Varsselder-Veldhunten: Sonja Vink

06-83705783 
sonja.vink@oude-ijsselstreek.nl

Neem contact op met uw gebiedsmakelaar als u vragen of opmerkingen heeft over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • U heeft iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit?
  • U wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?
  • U heeft ideeën voor uw woonomgeving, maar u weet niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken?
Sonja Vink
Sonja Vink