Uittreksel burgerlijke stand

 

Introductie

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap of echtscheiding en overlijdensakte.

Wat u moet weten

Let op: u kunt alleen een uittreksel of een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u persoonlijk aanvragen aan de balie van Burgerzaken in Gendringen. Ook kunt u het uittreksel digitaal aanvragen via het tabblad 'Aanvragen'. Een uittreksel burgerlijke stand kan aangevraagd worden door personen op wie de akte betrekking heeft, een gemachtigde van deze persoon, de bloedverwanten in de opgaande en neerdalende lijn, de erfgenamen of de echtgenoot.
U kunt ook een meerderjarige machtigen om een uittreksel/afschrift voor u aan te vragen. Klik hieronder voor het machtigingsformulier.

Voor rechtsfeiten die zich in het buitenland hebben voorgedaan kunt u ook een uittreksel krijgen, als deze rechtsfeiten zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag (geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschapsregistratie). Naast een uittreksel is het ook mogelijk een afschrift van de akte van de burgerlijke stand te verkrijgen. Dit is een fotokopie en wordt veelal afgegeven in geval van bijvoorbeeld stamboomonderzoek.
 

Voor internationaal gebruik kan verzocht worden om een internationaal uittreksel van desbetreffende akte.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs 
  • Als de aanvrager niet de persoon is van wie het uittreksel wordt aangevraagd: veelal een document waaruit het  belang van de aanvraag blijkt 

Kosten

Wij geven de voorkeur aan pinnen. U kunt nog slechts bij één balie van de Frontoffice contante betalingen doen. Bij de overige balies kunt u alleen met de PIN betalen. Wilt u contant betalen, dan kan het zijn dat onze medewerker u vraagt om, nadat u bent geholpen, weer plaats te nemen in de wachtruimte. U wordt dan opgeroepen om uw contante betaling te doen aan onze contantenbalie.

De leges bedragen € 13,20

Aanvragen


Klik hier voor direct online aanvragen.