Toegankelijkheid in Oude IJsselstreek

Wat doet de gemeente aan toegankelijkheid?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarom werken we er hard aan dat zij dezelfde toegang hebben tot diensten en voorzieningen zoals mensen zonder beperking. Dit doen we samen met onze projectgroep Inclusie. Een team van beleidsambtenaren en inwoners met een beperking. Samen kijken we naar wat er goed is en wat we kunnen verbeteren. Zo maken we van Oude IJsselstreek een inclusieve gemeente waar het goed leven is voor iedereen.

VN Verdrag

Sins 2016 is het VN verdrag Wet Gelijke behandeling vastgelegd. Hierin staat verder uitgewerkt wat men onder toegankelijkheid mag verstaan. Tegelijkertijd is het een mooi handboek om gemeenten en Rijksoverheid te helpen om met dit thema aan de slag te gaan. Benieuwd wat er verder allemaal in staat? Hieronder vindt u een link met meer informatie.

Koplopersgemeente

Oude IJsselstreek is één van de 25 ‘koplopergemeenten’ die zich sterk maken voor een samenleving waarin iedereen –met én zonder een beperking- mee kan doen.