Taxatieverslag WOZ

Beschrijving

Het taxatieverslag is een document dat u inzicht geeft over hoe de taxatie is opgebouwd en tot stand is gekomen. Het taxatieverslag is de onderbouwing van de WOZ-waarde. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. 
Een taxatieverslag is geen taxatierapport, zoals u dat van een makelaar kent. Het taxatieverslag bevat minder gegevens en is eenvoudig van opzet.

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024 is bepaald naar de waarde die een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of perceel grond) heeft op 1 januari 2023 (dat is de waardepeildatum).

Op het taxatieverslag ziet u de gegevens van uw woning zoals ze bij ons bekend zijn. Hierop staat onder andere het type woning, de gebruiksoppervlakte, het bouwjaar en de grondoppervlakte vermeld. Verder staat op het taxatieverslag een onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning. Deze onderbouwing is de vermelding van een aantal vergelijkbare woningen dat verkocht is rond de waardepeildatum. De vergelijkbare woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. 

Het bepalen van de waarde van woningen gaat veelal op geautomatiseerde, modelmatige wijze. Dit gebeurt door de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de gemeente te analyseren en te vergelijken. De waarden van de overige woningen van hetzelfde type worden daarvan afgeleid. Nadat de taxatiewaarden op een geautomatiseerde wijze zijn bepaald is een nadere controle uitgevoerd op de juistheid van deze gegevens. Een deel van deze controle heeft plaats gevonden met de bij de gemeente bekende gegevens. Verder is een aantal woningen ter plaatse gecontroleerd.

Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024 is uitgegaan van het bedrag dat de woning zou opbrengen op de waardepeildatum (1 januari 2023) wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals bijv. erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering van woningen geen rekening gehouden.

De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking geldt voor één kalenderjaar. Voor het kalenderjaar 2024 ontvangt u een WOZ-beschikking waarin de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2023 is bepaald. De waarde in de beschikking staat voor dit kalenderjaar vast en verandert dit jaar niet meer met prijsstijgingen of prijsdalingen op de huizenmarkt. Veranderingen in de huizenmarkt zijn pas van invloed op de WOZ-waarde van het volgende kalenderjaar. 

De situatie-toestand per 1 januari 2024 is bepalend. Verbouwingen en/of slopen worden mee getaxeerd in de WOZ-waarde van het belastingjaar 2024. Indien uw woning in 2023 is verbouwd kan dit dus betekenen dat uw WOZ-waarde per 1 januari 2024 hoger is. U ontvangt dan een WOZ-beschikking voor uw woning zoals die er op 1 januari 2024 staat. De woning is wel gewaardeerd naar het waardepeil van 1 januari 2023.

Inzien en downloaden WOZ-taxatieverslag

Op 15 februari 2024 ontvangen alle belastingplichtigen in gemeente Oude IJsselstreek de aanslag / WOZ-beschikking per post of digitaal via MijnOverheid.nl.

U kunt inloggen op de digitale belastingbalie met uw DigiD om uw taxatieverslag in te zien. Staat de aanslag op een bedrijfsnaam? Dan kunt u inloggen met uw RSIN-nummer en aanslagnummer. Dit aanslagnummer staat op uw aanslag 2024.  

Heeft u geen digitale inlogcode of lukt het niet om in te loggen? Dan kunt U een WOZ-taxatieverslag opvragen door een e-mail te sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam en adres vermeldt, sturen wij u de gegevens toe. 

Natuurlijk kunt u ook telefonisch uw taxatieverslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

De WOZ-waarde van uw woning kunt u ook raadplegen via de website WOZ-waardeloket.nl. Daar staat een overzicht van de WOZ-waarde van de afgelopen belastingjaren. Via deze website kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het WOZ-waardeloket is een landelijke voorziening, zodat iedereen WOZ-waarden van woningen door het hele land kan opvragen. De gegevens kunt u gratis raadplegen.

Alleen een belastingplichtige kan een taxatieverslag opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand.

Kosten

Het opvragen van een taxatieverslag is gratis.

Als u op het gemeentehuis komt met het verzoek om een taxatieverslag, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Meer informatie

Voor meer informatie over het taxatieverslag kijk dan eens bij de veelgestelde vragen over de WOZ en uw belasting aanslag.

Wilt u eventueel bezwaar maken tegen de WOZ-waarde die vermeld staat op uw taxatieverslag? Kijk dan voor meer informatie over bezwaar maken bij het onderwerp: bezwaar maken tegen beschikking WOZ.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292 of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.