Taxatieverslag WOZ

Beschrijving

Het taxatieverslag is een document dat u inzicht geeft over hoe de taxatie is opgebouwd en tot stand is gekomen. Het taxatieverslag is de onderbouwing van de WOZ-waarde. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. 
Een taxatieverslag is geen taxatierapport, zoals u dat van een makelaar kent. Het taxatieverslag bevat minder gegevens en is eenvoudig van opzet.

Op het taxatieverslag ziet u de gegevens van uw woning zoals ze bij ons bekend zijn. Hierop staat onder andere het type woning, de oppervlakte, het bouwjaar en de grondoppervlakte vermeld. Verder staat op het taxatieverslag een onderbouwing van de woz-waarde van uw woning. Deze onderbouwing is de vermelding van een aantal vergelijkbare woningen dat verkocht is rond de waardepeildatum. De vergelijkbare woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. 

Het bepalen van de waarde van woningen gaat veelal op geautomatiseerde, modelmatige wijze. Dit gebeurt door de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de gemeente te analyseren en te vergelijken. De waarden van de overige woningen van hetzelfde type worden daarvan afgeleid. Nadat de taxatiewaarden op een geautomatiseerde wijze zijn bepaald is een nadere controle uitgevoerd op de juistheid van deze gegevens. Een deel van deze controle heeft plaats gevonden met de bij de gemeente bekende gegevens. Verder is een aantal woningen ter plaatse gecontroleerd.

Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2022 is uitgegaan van het bedrag dat de woning zou opbrengen op de waardepeildatum (1 januari 2021) wanneer het leeg verkocht zou zijn en onmiddellijk in gebruik zou kunnen worden genomen. Dit is de vrije verkoopwaarde van de woning. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals bijv. erfpacht) wordt bij de woz-waardering geen rekening gehouden.

De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking geldt voor één kalenderjaar. Voor het kalenderjaar 2022 ontvangt u een WOZ-beschikking waarin de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2021 is bepaald. De waarde in de beschikking staat voor dit kalenderjaar vast en verandert dit jaar niet meer met prijsstijgingen of prijsdalingen op de huizenmarkt. Veranderingen in de huizenmarkt zijn pas van invloed op de WOZ-waarde van het volgende kalenderjaar. 

De situatie-toestand per 1 januari 2022 is bepalend. Verbouwingen en/of slopen worden mee getaxeerd in de WOZ-waarde van het belastingjaar 2022. Indien uw woning in 2021 is verbouwd kan dit dus betekenen dat uw WOZ-waarde per 1 januari 2022 hoger is. U ontvangt dan een WOZ-beschikking voor uw woning zoals die er op 1 januari 2022 staat. De woning is wel gewaardeerd naar het waardepeil van 1 januari 2021.

Hoe kan ik mijn taxatieverslag inzien?

Op 17 februari 2022 hebben alle belastingplichtigen in de gemeente Oude IJsselstreek de aanslag / WOZ-beschikking per post of digitaal via MijnOverheid.nl ontvangen.

Hoe kom ik als inwoner aan het taxatieverslag?

Op dit moment is het niet mogelijk om uw taxatieverslag op te vragen via onze website als de aanslag op een privé-naam staat. Maar als u zich heeft aangemeld bij Mijnoverheid.nl dan kunt u uw taxatieverslag wel inzien in de berichtenbox van MijnOverheid. U moet daarbij inloggen met uw DigiD. Als u bent ingelogd ga dan naar het onderdeel “wonen” en kies dan voor “WOZ-gegevens” en klik daar op het adres.

U kunt ook  een WOZ-taxatieverslag aanvragen door een e-mail te sturen aan  belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Als u in deze e-mail uw naam en adres vermeldt, sturen wij u de gegevens toe. 

Natuurlijk kunt u ook telefonisch uw taxatieverslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook raadplegen via de website WOZ-waardeloket.nl. Daar staat een overzicht van de WOZ-waarde van de afgelopen belastingjaren. Via deze website kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale voorziening, zodat iedereen WOZ-waarden van woningen door het hele land kan opvragen. De gegevens kunt u gratis raadplegen.

Alleen een belastingplichtige kan een taxatieverslag opvragen. De belastingplichtige is degene die de aanslag heeft ontvangen, dit is de eigenaar en/of gebruiker van een pand.

Hoe kom ik als bedrijf aan het taxatieverslag?

Als uw aanslag op een bedrijfsnaam staat dan kunt u het WOZ-taxatieverslag inzien op onze website via onderstaande button. U moet dan inloggen met de gegevens die op de aanslag 2022 vermeld staan. Dit zijn het aanslagnummer en het aanslagbedrag. U kunt dan de gegevens inzien van het huidige belastingjaar.

Vraag uw taxatieverslag online op

U kunt ook een WOZ-taxatieverslag opvragen door een e-mail te sturen aan belastingen@oude-ijsselstreek.nl. Wilt u in deze e-mail uw naam, adres en bedrijfsnaam vermelden?

Natuurlijk kunt u ook telefonisch uw taxatieverslag opvragen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Kosten

Het opvragen van een taxatieverslag is gratis.

Als u op het gemeentehuis komt met het verzoek om een taxatieverslag, neemt u dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Meer informatie

Voor meer informatie over het taxatieverslag kijk dan eens bij de veelgestelde vragen over de WOZ en uw belasting aanslag.

Wilt u eventueel bezwaar maken tegen de WOZ-waarde die vermeld staat op uw taxatieverslag? Kijk dan voor meer informatie over bezwaar maken bij het onderwerp: bezwaar maken tegen beschikking WOZ.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen, tel. (0315) 292 292. Of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.