Subsidieregeling Landschapsfonds

Landschapsfonds stimuleert agrariërs om natuur te ontwikkelen

Agrarische ondernemers kunnen per januari 2023 voor bestaand of nieuw aan te leggen landschap een vergoeding krijgen voor het in eigendom hebben van landschapselementen. Doel van deze subsidieregeling is om uitdrukking te geven aan de waardering die er is voor de agrarische ondernemer als landschapsbeheerder. Hiermee wordt invulling gegeven aan een wens van inwoners en de gemeenteraad als uitvoering van de Visie op landschap, natuur en groene kernen. Het landschapsfonds maakt het mogelijk om agrarische ondernemers een vergoeding van € 0,10 cent per vierkante meter per jaar te bieden wanneer zij agrarische grond ter beschikking stellen aan het landschap.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Oude IJsselstreek wil onder voorwaarden een financiële waardering uitspreken aan agrarische ondernemers voor de instandhouding van bestaande- en nieuw aan te leggen landschapselementen. Agrarische ondernemers die agrarische grond inzetten voor het landschap krijgen voor een termijn van tien jaar een vergoeding van € 0,10 cent per vierkante meter.

Waar is subsidie voor mogelijk?

De subsidie is bedoeld voor agrarische ondernemers met grond in het buitengebied. De subsidie is beschikbaar voor onderstaande vlakdekkende landschapselementen:

Poel en klein historisch water minimaal 200m2, maximaal 2000m2
Houtwal en houtsingel

minimaal 100m1, minimaal 5 m breed, of verbinden 2 bestaande elementen, of verlengen van een bestaand element

Bosje minimaal 1000m2, maximaal 6000m2, of minimaal 500m2 bij meerdere perceeltjes
Struweel(rand/haag)

minimaal 100m1, minimaal 5m breed, of verbinden 2 bestaande elementen, of verlengen van een bestaand element

We hebben gemerkt dat het voor agrarische ondernemers belangrijk is om langjarig uit te kunnen gaan van een vergoeding. Daarom is de vergoeding gebaseerd op een periode van tien jaar. Dit betekent dat er per vierkante meter € 1,- wordt uitgekeerd na goedkeuring van de subsidieaanvraag. Een agrariër die besluit 3.000 vierkante meter houtsingel aan te leggen of een agrariër die deze al in beheer heeft, kan daardoor € 3.000,- subsidie ontvangen. Vaak is dit zelfs nog te combineren met andere subsidies, zoals onze eigen gemeentelijke aanleg subsidie voor landschapselementen, de onderhoudssubsidie van de VALA of de eco-regeling vanuit het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid.

Voorwaarden  

Om deel te kunnen nemen aan de Subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap moet uw plan voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor het verstrekken van de subsidie hanteren we een minimaal subsidiebedrag van € 500,- tot maximaal € 3.000, -. Omdat bosjes vooral in grote omvang het meest waardevol zijn, geld voor de aanleg van een bosje een maximaal subsidiebedrag van € 6.000,-. Door te werken met minimale en maximale bedragen houden we balans en spreiding in het aantal aanvragen en het effect van de aanvraag. Bij de aanvraag van subsidie voor aanleg van landschapselementen verwachten wij van u:

  • Een korte omschrijving van het project.
  • Een kaart/plattegrond (bijvoorbeeld google maps) met daarop ingetekend de landschapselementen die u wilt aanleggen en de te planten soorten, inclusief maatvoering van de landschapselementen.
  • Een begroting met de normbedragen. Deze begroting kunt u maken naar aanleiding van de subsidiebedragen, deze vindt u bij de landschapstypen.

Na uw ingediende aanvraag ontvangt u binnen maximaal 8 weken van ons bericht. Na een positief bericht ontvangt u ook de volledige subsidie als voorschot en kunt u aan de slag met de uitvoering van uw plan. Na aanleg en uitvoering van uw plan meldt u dat bij ons en toont dit met enkele foto’s, dan ontvangt u van ons bericht dat het voorschot van de subsidie definitief is.

Informatie over de exacte subsidieregels Landschapsfonds

Vragen?

Voor ideeën over de versterking van het landschap en algemene vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente Oude IJsselstreek. De contactpersoon bij gemeente Oude IJsselstreek is Merlijn de Jonghe, beleidsuitvoerder Landschap en Groen. Hij is per e-mail te bereiken op info@oude-ijsselstreek.nl en op werkdagen telefonisch op (0315) 292 292. Voor al uw vragen over deze subsidieregeling kunt u bij hem terecht.

Aanvragen subsidie

Stap 1:

Download onderstaand aanvraagformulier

Aanvraagformulier Subsidieregeling Landschapsfonds

Stap 2:

Upload uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen via eHerkenning.

U kunt het formulier ook versturen per mail naar info@oude-ijsselstreek.nl of per post.