Subsidie Maatschappelijke Effecten

De gemeente Oude IJsselstreek kan subsidies verstrekken aan organisaties die op maatschappelijk gebied een toegevoegde waarde leveren aan onze inwoners. De activiteiten komen voort uit eigen initiatief en dragen bij aan onder andere eigen regie en verantwoordelijkheid; maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren; optimale vitaliteit en een samenleving waaraan iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Hoe werkt het?

Organisaties die op maatschappelijk gebied een toegevoegde waarde leveren aan onze inwoners en die subsidie willen aanvragen voor het jaar 2021 konden dat tot en met 31 augustus 2020 doen. Vanaf 1 september worden de subsidieaanvragen beoordeeld. Voor 1 december hoort u of u in aanmerking komt voor een (voorlopige) subsidie. De aanvraag voor 2022 kunt u vanaf 1 juni 2021 indienen.

Heeft u nog vragen over de jaarlijkse subsidie Maatschappelijke Effecten? Neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292 of mail naar info@oude-ijsselstreek.nl.

Wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Werk Oude IJsselstreek
info@sociaalwerk-oij.nl.

Regelgeving

Aanvragen

Stap 1:

Het aanvraagformulier is vanaf 1 juni 2021 beschikbaar.

Stap 2:

Upload uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen via DigiD, maar bij voorkeur via eHerkenning:

U kunt het formulier ook versturen per mail naar info@oude-ijsselstreek.nl. U kunt het formulier ook per post toesturen.

Wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Werk Oude IJsselstreek;
info@sociaalwerk-oij.nl.