Stemmen in een andere gemeente: kiezerspas aanvragen

Als u voor de Tweede Kamerverkiezing wilt stemmen in een andere gemeente dan uw woongemeente, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen.

Wat moet u doen?

U kunt via het formulier verzoek om een kiezerspas de aanvraag indienen bij uw woongemeente. Dit kan per post, of per mail naar verkiezingen@oude-ijsselstreek.nl.

Dit moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van de verkiezingen door de gemeente zijn ontvangen. U kunt ook tot 12 maart 2021 17.00 uur bij de balie een kiezerspas vragen. Maak hiervoor een afspraak, u kunt bellen naar 0315-292292.

Bent u zes weken voor de verkiezingsdag verhuisd? Dan moet u het formulier sturen naar uw oude gemeente.