Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging. U geeft hiermee een volmacht. Degene die voor u stemt is de gemachtigde.

 • De gemachtigde mag voor de verkiezingen van 17 maart 2021 voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen

Iemand machtigen kan op 2 manieren:

 1. met een onderhandse volmacht of
 2. met een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u geven aan een kiezer die ook in de gemeente Oude IJsselstreek woont. Wat moet u daarvoor doen?

 • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • De kiezer (volmachtgever) moet de gegevens invullen.
 • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Oude IJsselstreek woont. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woonde op 1 februari 2021. Wat moet u daarvoor doen?

 • Download het formulier dat op deze pagina staat.
 • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
 • Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 door ons zijn ontvangen op de volgende manier:
  • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@oude-ijsselstreek.nl
  • per post sturen naar: Gemeente Oude IJsselstreek, Team verkiezingen, Postbus 42, 7080 AA Gendringen
  • inleveren bij de balie in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak en neem uw identiteitsbewijs mee

Download het formulier verzoek stemmen bij volmacht

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.