Starterslening

Wat u moet weten

Met de Starterslening leent u op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor u uw eerste droomhuis toch kunt kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. De Starterslening is dus een aanvulling van de gemeente op uw eerste hypotheek.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft voor het verkrijgen van een starterslening een beperkt budget. Wanneer u op het punt staat een woning te kopen, raden wij u aan om vooraf te informeren of er nog voldoende budget beschikbaar is.

Een starterslening vraagt u aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn zorgt voor de verstrekking van de lening.

Voordat u een lening kunt aanvragen, stelt de gemeente vast of u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

U komt in aanmerking voor een starterslening, wanneer:

  • u meerderjarig bent en verblijfsgerechtigd bent in Nederland;
  • u (of uw partner) nooit eerder een woning in eigendom hebt gehad;
  • u een (bestaande of nieuwbouw) woning koopt die in de gemeente Oude IJsselstreek staat;

Een starterslening kan alleen aangevraagd worden voor het kopen van een nieuwe of bestaande woning waarvan de verwervingskosten (inclusief bijkomende kosten) niet hoger zijn dan € 225.000,--. De hoogte van de starterslening is maximaal 20 procent van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,-.

Kosten

De kosten voor het afsluiten van de starterslening bedragen € 750,-. Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening.
Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening. 

De SVn Starterslening houdt rekening met je financiële draagkracht en kent hertoetsmomenten.
Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar van de looptijd kun je een hertoets aanvragen en wordt je draagkracht telkens opnieuw beoordeeld. Zodra je voldoende draagkracht hebt, ga je de SVn Starterslening met Combinatielening annuïtair aflossen.

De SVn Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.

Aanvragen

De gemeente Oude IJsselstreek heeft voor het verkrijgen van een starterslening nog een beperkt budget. Wanneer u op het punt staat een woning te kopen, raden wij u aan om vooraf te informeren of er nog voldoende budget beschikbaar is.

U kunt hiervoor bellen naar 0315-292292 of mailen naar info@oude-ijsselstreek.nl

Een starterslening vraag je aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn zorgt voor de verstrekking van de lening.
Voor het aanvragen van een starterslening bij het SVn is het noodzakelijk dat je beschikt over een toewijzingsbrief van de gemeente Oude IJsselstreek. De gemeente verstrekt deze brief nadat geconstateerd is dat je voldoet aan de voorwaarden en er sprake is van een (voorlopig) koopcontract.

Verordening Starterslening gemeente Oude IJsselstreek 2021

Meer informatie

Meer informatie over een starterslening vindt u op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente: info@oude-ijsselstreek.nl