Speelautomatenvergunning

 

Introductie

Plaatst u een speelautomaat in uw horecabedrijf, dan hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig op grond van de Wet op de Kansspelen.

Wat u moet weten

Een aanwezigheidsvergunning speelautomaten geeft toestemming tot het hebben van speelautomaten in een voor het publiek toegankelijke ruimte. Er zijn verschillende vormen van speelautomaten:

  • behendigheidsautomaten, die geen geld uitkeren maar uitsluitend als prijs vrije spellen toekennen (flipperkast, videospel)
  • kansspelautomaten, die geld uitkeren (bijv. de eenarmige bandiet)

Hoogdrempelige inrichtingen mogen maximaal 2 kansspelautomaten of maximaal 1 kansspelautomaat en 1 behendigheidsautomaat of maximaal 2 behendigheidsautomaten plaatsen.
Een hoogdrempelige inrichting is een inrichting waarvoor een Drank- en Horecavergunning is verleend (een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig een horecabedrijf wordt uitgevoerd)

Laagdrempelige inrichtingen mogen maximaal 2 behendigheidsautomaten plaatsen.

Aanvragen

Een ondernemer die een speelautomaat wil plaatsen in een inrichting waarvoor een Drank- en Horecavergunning is verleend kan een speelautomatenvergunning aanvragen. De aanvraag kunt u door middel van het aanvraagformulier speelautomatenvergunning indienen bij de gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden om een speelautomaat te mogen plaatsen (artikel 30b van de Wet op de kansspelen) en de aard van de inrichting. Op basis van deze toets wordt het besluit genomen om al dan niet de vergunning te verlenen.

Tegen de beslissing op een aanvraag kunt u bezwaar maken.

Kosten

De leges bedragen € 56,50, vermeerderd met € 34,- voor de tweede speelautomaat per jaar.

Er kan ook een doorlopende vergunning worden aangevraagd. De kosten hiervoor bedragen voor 1 speelautomaat € 226,50. Voor de tweede speelautomaat wordt dit bedrag vermeerderd met € 136,-.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie, team vergunningen bij voorkeur via e-mailadres balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of telefoonnummer (0315) 292 292.