Ring van Europese ijzersteden

De IJzerverwerkende industrie neemt in het heden, verleden en toekomst een belangrijke rol in voor de samenleving in Oude IJsselstreek.

Eeuwenlang hebben natuurlijke bodemschatten zoals ijzer en oer, mensen met elkaar verbonden tot ver over landsgrenzen heen. Voor veel steden verspreid over heel Europa betekende ijzer de bakermat van hun economie en bracht de steden tot grote bloei.

Begin deze eeuw hebben verschillende steden in Europa deze cultuurhistorische verbondenheid met het ijzer en smeden bevestigd door de oprichting van de Ring van Europese IJzersteden. De steden binnen de Ring streven naar een langdurige zorg en instandhouding van de regionale ijzer- en smeedcultuur door middel van samenwerking en vriendschap.

Gemeente Oude IJsselstreek is op 30 juni 2005 lid geworden van de Ring van Europese IJzersteden.

Hoe wil de Ring haar doelen bereiken?

  • Men ondersteunt de regionale verscheidenheid in smeden, kunstsmeden en ijzerbewerking binnen Europa op alle niveaus.
  • Men wisselt ideeën uit, staat open voor nieuwe ideeën en communiceert, trots op bestaande tradities.
  • Men ondersteunt de jonge gezellen en kunstenaars; iedere stad binnen de Ring zou hen werk en onderdak moeten kunnen bieden.
  • Men ontwikkelt een internationaal netwerk dat de steden van de Ring gezamenlijk en met één duidelijk imago presenteert.

Waarom is Oude IJsselstreek lid van de Ring van Europese IJzersteden?

Het lidmaatschap stelt de gemeente in staat om internationale ervaringen te delen en deel te nemen in projecten die voor onze gemeente van belang zijn. Het ijzer verbindt en de belangen die hiermee verbonden zijn, worden vanuit een sociaaleconomische, culturele en toeristische invalshoek opgepakt. Een gezamenlijke aanpak en samenwerking is ook belangrijk voor de projectsubsidies die bij de EU worden ingediend.

Ieder jaar wordt in één van de steden van de Ring een jaarvergadering gehouden waarbij de toekomstplannen worden besproken. Gemeente Oude IJsselstreek was in september 2010 gastheer van deze internationale jaarvergadering.

Website Ring van Europese IJzersteden

Jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden

Van 23 tot en met 26 september 2021 wordt de jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden in Oude IJsselstreek georganiseerd. Of dat een fysieke of digitale vergadering wordt, is nog even de vraag. Een kleine projectgroep, met leden uit de werkgroep IJzeren Ring, is in 2020 voortvarend van start gegaan met de voorbereidingen. Het programma is in concept vrijwel klaar en wordt in maart voorgelegd aan het bestuur van de Ring. De keuze voor het doorgaan van de fysieke jaarvergadering wordt door het bestuur van de Ring in overleg met de organiserende gemeente in mei gemaakt. Wethouder Kuster is lid van het bestuur van de Ring en vanuit die rol zal hij ook mee afwegen in hoeverre de jaarvergadering in fysieke vorm plaatsvindt. Mocht COVID-19 ons dan nog steeds in haar greep hebben en we kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten, dan organiseren we in september een meerdaags digitaal symposium.

Werkgroep IJzeren Ring

Bij binnenkomst in de verschillende kernen in de gemeente hangen borden waarop staat dat Oude IJsselstreek lid is van de Ring. Wat houdt dit nou precies in?, vroegen veel mensen zich af.

We hebben daarom een paar jaar geleden besloten dat we hier wat meer aan kunnen doen. De Ring van Europese IJzersteden mag meer bekendheid krijgen. Daarom is een werkgroep IJzeren Ring opgericht met daarin leden uit verschillende organisaties binnen de gemeente. Deze werkgroep heeft onder meer als doel om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de Ring beter bij inwoners en regionaal onder de aandacht te brengen. De werkgroep heeft een door de gemeenteraad vastgesteld budget ter beschikking. Enerzijds voor deelname aan de jaarlijkse vergadering, contributies en dergelijke. Anderzijds voor het ontwikkelen en uitvoeren van diverse activiteiten om dit doel te bereiken.

Projecten

Drieluik activiteiten op weg naar de jaarvergadering

De werkgroep IJzeren Ring heeft voor 2021 een drieluik aan activiteiten bedacht dat alles te maken heeft met het pad naar de jaarvergadering. Allereerst is er een project ‘houtskool maken’ waarbij in een grote houtskoolmeiler hout wordt gestookt tot houtskool. Tot nu toe is het maken van houtskool een onderbelicht proces geweest, terwijl veel mensen in de regio hiermee hun geld verdiend hebben. Vervolgens wordt dit houtskool gebruikt in het project ‘ijzer maken’ waarbij kleine schachtoventjes worden gevuld met houtskool en oer. We proberen smeedbaar ijzer te maken dat de smeden van de Ring vervolgens kunnen gebruiken tijdens de jaarvergadering. Het is mooi dat de ingrediënten voor het uiteindelijke ijzer op locatie en met materialen uit de directe omgeving worden gemaakt.

Project afvalbakken

Natuurlijk organiseren we – naast de drieluik - ook andere activiteiten, zoals het project ‘afvalbakken maken’. Dit idee hebben we overgenomen uit de lidstad Kolbermoor Duitsland. Daar werkt men al jaren aan ijzeren afvalbakken in de openbare en niet-openbare ruimte, met daarop en herkenbaar kenmerk van de plek waar de bak komt te staan. Bij een bibliotheek staat bijvoorbeeld een afvalbak met een boek en een wijze uil. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (sociale problemen, moeilijk opvoedbaar, autisme en dergelijke) maken de bakken.

In Oude IJsselstreek is de eerste afvalbak al gemaakt door vier jongeren in samenwerking met smid Paul Klaasen. De jongeren bedachten zelf het idee voor het logo. De eerste opdrachtgever is de gemeente en de bak komt in de hal van het gemeentehuis te staan.

Mocht u ook interesse hebben voor een dergelijk afvalbak, dan kunt u contact opnemen met Paul Klaasen via info@kleinprojekt.nl

Project IJzerwijs

Het project IJzerwijs draait al een aantal jaren erg goed. Elk jaar komen in mei verschillende basisscholen uit Oude IJsselstreek, maar ook uit Duitsland, naar smederij CIVON om te werken met ijzer en koper. Ook dit jaar is het enthousiasme om deel te nemen erg groot. De leerlingen van groep 7-8 worden begeleid door een team van smeden en vrijwilligers van het CIVON. Het is de bedoeling om de kennis over de techniek van het smeden en metaalbewerking te vergroten en daarnaast de interesse voor het vakmanschap, ambacht en techniek te prikkelen. Dat begint al op jonge leeftijd. Kinderen kunnen op deze manier een meer bewuste keuze maken voor deze soort van technisch onderwijs. Ze smeden, vormen en gieten en gaan altijd met mooie creaties naar huis.

Het project IJzerwijs is ook opgenomen in het programma van Leonardo da Vinci Innovation, een Duits-Nederlands initiatief in de Achterhoek en Kreis Borken om permanente aandacht voor de wereld van de techniek te bewerkstelligen en daarmee de Euregio op de kaart te zetten.

In verband met de coronamaatregelen is besloten om – net als vorig jaar – de projectweek ook dit jaar weer te laten vervallen. We gaan ervan uit dat het project in het voorjaar van 2022 wel weer door kan gaan. De scholen worden daarover in september 2021 geinformeerd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Ring van Europese IJzersteden?

Meld u aan voor de nieuwsbrief Ring van Europese IJzersteden

Agenda

23 t/m 26 september jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden
08 t/m 18 oktober houtskool maken
28 t/m 31 oktober Rennfeuer Symposium; Iron Smelting Days