Rijbewijs, vermissing of diefstal doorgeven

Algemeen

Bent u uw (Nederlandse) rijbewijs kwijt? Of is uw rijbewijs gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven, zodat niemand er misbruik van kan maken. Het melden van een vermissing (kwijt of gestolen) van uw rijbewijs is gratis. U kunt er ook voor kiezen de diefstal of vermissing te laten registreren zonder een nieuwe aanvraag te doen.

U kunt een afspraak maken voor de vermissing van uw rijbewijs. Wilt u gelijktijdig een nieuw rijbewijs aanvragen, dan moet u daarvoor apart een afspraak maken. Zo is er voldoende tijd om u goed te helpen.

RDW online

De melding maakt u via de RDW. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het rijbewijs is vervolgens direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd stuurt de RDW u een schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging neemt u mee bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs bij de gemeente.

Proces-verbaal

Bij verlies of diefstal in het buitenland moet u altijd aangifte doen bij de politie ter plaatse. Neemt u het buitenlands proces-verbaal mee bij de aangifte van vermissing bij de gemeente. 

Buitenlands rijbewijs

Woont u in Nederland en uw verloren of gestolen rijbewijs is van een EU/EVA land, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen, dan moet u een proces-verbaal op laten maken bij de politie. Ook moet u een verklaring van echtheid aanvragen bij de buitenlandse autoriteit die het rijbewijs heeft afgegeven. Het proces-verbaal en de verklaring van echtheid heeft u nodig voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs bij de gemeente. Komt uw rijbewijs uit een ander land dan bovenstaand en u bent deze kwijtgeraakt of deze is gestolen, dan moet u opnieuw afrijden bij het CBR

Nederlands rijbewijs in het buitenland

Woont u in een EU/EVA land, en is uw Nederlandse rijbewijs gestolen of verloren, dan moet u in het land waar u woont een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Woont u niet in een EU/EVA land, dan moet u rechtstreeks bij de RDW een rijbewijs aanvragen

Nieuw of vervangend rijbewijs

Na verlies of diefstal van uw rijbewijs, kunt u voor het nieuwe rijbewijs kiezen uit:

  1. Een rijbewijs met dezelfde einddatum als uw oude rijbewijs. U hoeft dan geen gezondheidsverklaring aan te vragen of een medische keuring te ondergaan;
  2. Een rijbewijs met een latere einddatum dan uw oude rijbewijs. Had u voor uw oude rijbewijs een gezondheidsverklaring en een medische keuring nodig? Dan is dat nu ook het geval.

Geef tijdens uw aanvraag aan de balie uw voorkeur aan.

Rijbewijs teruggevonden

Heeft u uw rijbewijs teruggevonden? Breng deze dan terug naar de gemeente.