Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek

In het Klimaatakkoord heeft Nederland zich tot doel gesteld 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare stroom op te wekken in 2030. Om deze landelijke opgave te realiseren, hebben de 30 regio’s de taak om elk een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. In de RES geeft elke RES-regio aan hoeveel ze kunnen bijdragen aan de landelijke doelstelling. Bekijk de video 'Waarom een Regionale Energiestrategie?' op YouTube.

De Achterhoek wil naar draagkracht bijdragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWH en stelt voor om in de Achterhoek 1,35 TWh te realiseren. We zullen in de RES omschrijven hoe en waar we de 1.35 TWh willen realiseren. Duidelijk is dat de mogelijkheden voor zon op het dak hierbij maximaal zullen worden benut. Hiermee kan ongeveer 0,35 TWh worden opgewekt. Het overige deel,1.0 TWh,  zal opgewekt worden met zonnevelden en windmolens.

Samen d'r an!

De Achterhoekse concept RES was de allereerste stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers en inwoners de komende jaren samen gaan optrekken. In de concept RES is het bod van 1.35 TWh bepaald. De concept RES is in de zomer van 2020 afgerond.

In oktober 2021 zal de RES 1.0 worden vastgesteld onder andere door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. 

De periode tussen de concept RES en RES 1.0 wordt gebruikt om de concept RES concreter te maken. Hierbij wordt ook de mening van inwoners betrokken.

We nodigen u daarom onder het motto ‘Samen d’ran’ van harte uit om mee te denken over: 

  • waar we bij voorkeur duurzame energie bij willen opwekken;
  • hoe we dit met zon en wind denken te kunnen doen;
  • welke kansen met betrekking tot andere maatschappelijke thema's kunnen we daarmee meteen benutten.

Op www.res-achterhoek.nl vindt u de exacte data, tijdstippen, locatie en mogelijkheden voor de participatie. Aanmelden is noodzakelijk. Op deze website vindt u ook meer informatie over de RES Achterhoek. 

Bekijk de concept RES op www.resachterhoek.nl. 

Bekijk voor alle actuele informatie de RES-website van de regio Achterhoek: www.resachterhoek.nl.