Reconstructie van Gelderstraat Terborg

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de van Gelderstraat in Terborg te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige riolering en verhardingen worden vervangen. Tevens vinden er grootschalige werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen door netbeheerders Liander en Vitens. Daarvoor zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals bodemonderzoeken en diverse landmeetkundige werkzaamheden.

Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Schilderinck, te bereiken via het algemene nummer 0315 – 292 292 of per email d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl

De uitvoeringswerkzaamheden staan vooralsnog gepland vanaf medio maart 2024 en zullen voor de bouwvak 2024 gereed zijn