Reconstructie Hogeweg in Ulft

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de Hogeweg in Ulft, vanaf de 30-km zone nabij de Zeskamp tot en met een deel van de Hofstraat, te gaan reconstrueren. Dat betekent dat de aanwezige verhardingen en riolering wordt vervangen en er een infiltratieriool wordt aangelegd. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen.

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van oktober 2021 is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Zo zijn er extra snelheid remmende maatregelen en groenvakken toegevoegd. In de bijlage vindt u het Definitieve Ontwerp.

Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met projectleider Bob Frericks, te bereiken via het algemene nummer (0315)  292 292 of per email b.frericks@oude-ijsselstreek.nl

Vooralsnog is de planning erop gericht om in het 2e kwartaal (april 2024) met de uitvoering van de werkzaamheden te starten. Het gehele werk wordt in verschillende delen uitgevoerd. Zodra de uitvoeringsplanning bekend is zal deze met de aanwonenden gecommuniceerd worden.