Reconstructie Hogeweg in Ulft

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om de Hogeweg in Ulft te gaan reconstrueren. De aanleiding van deze werkzaamheden is de slechte staat van de aanwezige (asfalt)verhardingen. De kwaliteit van groen en openbare verlichting wordt verbeterd en we leveren een klimaatbijdrage in de vorm van het afkoppelen van al het verharde oppervlak zodat regenwater in de bodem kan infiltreren. Hiervoor wordt een apart infiltratieriool gelegd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising Parkietstraat / Kempermanstraat tot aan de kruising Vogelenzangweg / Zeskamp in Ulft.

Voorlopig ontwerp - concept - oktober 2021 deel Noord

Voorlopig ontwerp - concept - oktober 2021 deel Zuid

Mocht u naar aanleiding van deze tekeningen nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met projectleider Gert-Jan Schieven, te bereiken via het algemene nummer 0315 – 292 292 of per email g.schieven@oude-ijsselstreek.nl. De uitvoeringswerkzaamheden staan vooralsnog gepland vanaf midden 2022 tot eind 2023.