Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daaronder vallen aankondigingen op straat of aan gevels. Maar ook aankondigingen die geplaatst zijn in panden en die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg vallen onder deze belasting. Het maakt niet uit of de aankondigingen zich op gemeentegrond of op particulier terrein bevinden.

Voorbeelden zijn:

 • Lichtreclames
 • Reclamezuilen
 • Vlaggen
 • Billboards
 • Stickers

Kortom, het gaat om aankondigingen die bedoeld zijn om de aandacht van het publiek te trekken.

De gemeente Oude IJsselstreek heft reclamebelasting in aangewezen gebieden. Dat zijn op dit moment: de centrums van Varsseveld en Terborg, Kerngebied Ulft, het bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg, de bedrijventerreinen in Varsseveld en het bedrijventerrein De Rieze in Ulft.

Tarieven

Tarieven reclamebelasting

Gebied

Prijs

Akkermansweide Terborg       

€ 430,-

Terborg centrum       

€ 250,-

Varsseveld centrum

€ 350,-
Bedrijventerreinen Varsseveld € 430,-

Tarief reclamebelasting kerngebied Ulft

 1. Het vaste bedrag voor de reclamebelasting bedraagt € 250,- per onroerende zaak.
 2. Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 200.000,- en lager dan
  € 500.000,- wordt het in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 200,-.
 3. Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 500.000,- wordt het in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 500,-.
 4. Indien de waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclamebelasting.
 5. Indien de waarde van de onroerende zaak enkel uit delen bestaat die, tot in hoofdzaak, tot de woning dient, is het tarief gelijk aan het tarief genoemd in artikel 7, lid 1.
 6. Indien er sprake is van deelgebruik van één onroerende zaak en er voor deze delen, volgens de wet WOZ, geen waarde wordt toegekend, is elke belastingplichtige een tarief verschuldigd zoals vermeld in artikel 7, lid 1 (Deelgebruik, geen WOZ-waarde).

Tarief reclamebelasting De Rieze Ulft

 1. Het vaste bedrag voor de reclamebelasting bedraagt € 225,- per onroerende zaak.
 2. Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 500.000,- en lager dan € 1.000.000,- wordt het in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 225,-.
 3. Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 1.000.000,- wordt het in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 650,-.
 4. Indien de waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclamebelasting.
 5. Indien de waarde van de onroerende zaak enkel uit delen bestaat die, tot in hoofdzaak, tot de woning dient, is het tarief gelijk aan het tarief genoemd in artikel 7, lid 1.
 6. Indien er sprake is van deelgebruik van één onroerende zaak en er voor deze delen, volgens de wet WOZ, geen waarde wordt toegekend, is elke belastingplichtige een tarief verschuldigd zoals vermeld in artikel 7, lid 1 (Deelgebruik, geen WOZ-waarde).

Wet en Regelgeving

Lokale regelgeving

Bekijk de verordeningen reclamebelasting en ook de gebieden waar reclamebelasting van toepassing is.

Bijzonderheden

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken dan kunt u die per post verzenden aan: de heffingsambtenaar van de gemeente Oude IJsselstreek, team Belastingen, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. U kunt het bezwaar ook mailen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer: (0315) 292 292 of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl