Reclamebelasting

Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daaronder vallen aankondigingen op straat of aan gevels. Maar ook aankondigingen die geplaatst zijn in panden en die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg vallen onder deze belasting. Het maakt niet uit of de aankondigingen zich op gemeentegrond of op particulier terrein bevinden.

Voorbeelden zijn:

  • Lichtreclames
  • Reclamezuilen
  • Vlaggen
  • Billboards
  • Stickers

Kortom, het gaat om aankondigingen die bedoeld zijn om de aandacht van het publiek te trekken.

De gemeente Oude IJsselstreek heft reclamebelasting in aangewezen gebieden. Dat zijn op dit moment de centrums van Varsseveld en Terborg en het bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg.

Tarieven 2020

Gebied

Tarief

Akkermansweide Terborg       

 € 430,--

Terborg centrum       

 € 250,--

Varsseveld  

 € 350,--

Wet en Regelgeving

Lokale regelgeving

Bekijk de verordeningen reclamebelasting en ook de gebieden waar reclamebelasting van toepassing is.

Bijzonderheden

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken dan kunt u die per post verzenden aan: de heffingsambtenaar van de gemeente Oude IJsselstreek, team Belastingen, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. U kunt het bezwaar ook mailen naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het team Belastingen. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer: (0315) 292 292 of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl