Raadsbijeenkomsten

 

Klik hier voor de actuele raadsvergaderingen en meer raadsinformatie.


Het raadswerk bestaat niet alleen uit raadsvergaderingen om besluiten te nemen. Een belangrijk deel van het voorbereidende werk gebeurt in raadsbijeenkomsten. Wanneer een voorstel van B&W in de gemeenteraad aan de orde komt, is het doorgaans voorbesproken in een commissievergadering of raadsinfobijeenkomst. Op die manier vormen de gemeenteraadsfracties zich een mening over een voorstel en kunnen B&W het voorstel zo nodig nog aanpassen. Ook onderwerpen waarover het college van B&W eerst eens de mening van de raad wil peilen komen in een commissievergadering of raadsinfobijeenkomst aan de orde.

Raadsinfobijeenkomsten

Een openbare bijeenkomst waarin door of namens het college van B&W feitelijke informatie wordt verstrekt over een onderwerp dat tot het werkterrein van de raadscommissie en/of de raad hoort.

Commissievergaderingen

De gemeenteraad heeft drie adviescommissies ingesteld:

  • Commissie Algemene zaken, Financiën en Economische zaken (AFE);
  • Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO);
  • Commissie Fysieke Leefomgeving (FL).

De commissievergaderingen vinden plaats voorafgaand aan een raadsvergadering. De data van die vergaderingen worden gepubliceerd op de website bij de ingang raadsinformatie en in de Gelderse Post. 

De samenstelling van de commissies vindt u hier.

Spreekrecht burgers

Iedereen kan zich bij de raadsgriffie aanmelden om in te spreken op, of mee te spreken over een onderwerp. Neem dan s.v.p. vooraf contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer (0315) 292 439 of griffie@oude-ijsselstreek.nl.

U kunt bij de raadsgriffie ook zelf onderwerpen voorstellen voor een raadsinformatiebijeenkomst, of een werkbezoek van de gemeenteraad aanvragen.