Projecten van de werkgroep Onbeperkt Meedoen

Testen van toegankelijkheid op evenementen

Een aantal leden van de werkgroep bezoekt verschillende evenementen en festivals. Doel was om de toegankelijkheid te testen en in gesprek te gaan met de organisatie over eventuele aanpassingen. Er is onder andere gekeken naar toegankelijkheid van toiletten, de bar, het parkeren en of de aanrijroute geschikt is voor mensen in een rolstoel. Het is fijn om te merken dat organisatoren open staan voor alle suggesties en dat er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan.

Huntenpop

De werkgroep werkt intensief samen met het bestuur van Huntenpop. Er staan leden van onze werkgroep bij de ingang om mensen met een beperking op het festival te ontvangen.

Prikkelarm uur op kermis

Bijna iedere kermis in onze gemeente heeft een prikkelarm uur. Zo kunnen ook inwoners die slecht tegen geluid, licht of prikkels kunnen ook genieten van de kermis.

Toilettenactie

In mei 2019 zijn 3 leden van ons gestart met de toilettenactie als ‘MTT werkgroep’. MTT staat voor ‘Meer Toegankelijke Toiletten’. 

We hebben ondernemers en winkeliers gevraagd of mensen zonder verplichtingen gebruik mogen maken van hun toilet. Bijna overal wilden ze meedoen met de toilettenactie. Die locaties hebben we toegevoegd aan de Hoge Nood app. Bijna overal mochten we ook een oranje toiletsticker bij de ingang plakken. Daar hebben we een foto van gemaakt en op de Facebookpagina van de werkgroep geplaatst

De gemeente had 7 semi openbare toiletten toen we begonnen met de toilettenactie en in 7 maanden tijd waren het al 70! Inmiddels heeft de gemeente Oude IJsselstreek meer dan 100 semi-openbare toiletten. Eind 2019 werden we door de toiletalliantie zelfs benoemd tot meest toiletvriendelijke gemeente van heel Nederland!

Een lid van onze werkgroep heeft over onze succesvolle toilettenactie bij een VNG bijeenkomst een workshop gegeven voor andere gemeenten. Ook gaf ze een presentatie over de actie bij het toilet-symposium van de toiletalliantie. Naar aanleiding daarvan zijn andere gemeenten ook actief aan het werk gegaan om te zorgen voor meer opengestelde toiletten in hun gemeente.

Website gemeente toegankelijker

Met onze werkgroep ‘Digitale toegankelijkheid’ is de gemeente actief bezig gegaan om de website van de gemeente zo toegankelijk mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld gekeken naar kleur, indeling en taalgebruik. Een lid van onze werkgroep heeft teksten gecontroleerd op eenvoudig taalgebruik zodat zoveel mogelijk mensen de tekst begrijpen.

Op advies van een ander lid van onze werkgroep is het logo van de gemeente veranderd zodat die nu duidelijker zichtbaar is voor mensen met een beperking

Ook zijn standaard brieven van ambtenaren aangepast, zodat ze beter te begrijpen zijn voor mensen met een lage opleiding of met een niet Nederlandse achtergrond.

Ongehinderd app

In de Ongehinderd app kun je de toegankelijkheid van locaties in gemeenten zien. Door de organisatie is de gemeente Oude IJsselstreek getest op rolstoel-toegankelijkheid. Een lid van onze werkgroep is als ‘mysterie guest’ naar diverse locaties in de gemeente gegaan om ze met haar mindere gezichtsvermogen te testen op toegankelijkheid. De testers waren verrast door de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de werknemers en de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek!

Scholenproject

Kinderen van basisscholen krijgen van ons op verschillende manieren informatie over hoe het is om te leven met een beperking. De leerlingen mogen bijvoorbeeld lopen met een blindengeleide stok of in een rolstoel zitten. En heel belangrijk, ze krijgen ook theorie over beperkingen die je niet aan de mensen ziet. Voor deze workshop bezoeken we groep 6, 7 en 8 van basisscholen.

Adviesgroep

De adviesgroep helpt mensen die moeite hebben hun hulpmiddel te gebruiken uit angst of schaamte. Ze komen bij de mensen thuis en gaan samen met hen de straat op, bijvoorbeeld om te oefenen met een scootmobiel.

Meeleesgroep

De meeleesgroep helpt de gemeente om brieven en teksten eenvoudiger te maken.

Vriendencafé

Elke vrijdagavond is er in de kantine van Atletico een ‘vriendenclub’. Daar kan iedereen (met en zonder beperking) terecht voor een gezellige avond.