Privacy en cookiebeleid

Dit is een privacyverklaring van Gemeente Oude IJsselstreek, gevestigd aan de Staringstraat 25, 7080 AA Gendringen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Gemeente Oude IJsselstreek verwerkt in relatie tot de Sportverkiezing 2023 en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Gemeente Oude IJsselstreek verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van u in het kader van de Sportverkiezing 2020, indien u:

 1. Functionaris bent bij een sportvereniging;
 2. Functionaris bent bij een organisatie;
 3. Zich inschrijft voor een evenement en/of bijeenkomst georganiseerd door Gemeente Oude IJsselstreek;
 4. Als deelnemer, wettelijk vertegenwoordiger van een deelnemer en/of functionaris betrokken bent bij een project en/of activiteit (mede-) georganiseerd door Gemeente Oude IJsselstreek;
 5. Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Gemeente Oude IJsselstreek;
 6. Via het contactformulier of per e-mail contact met ons opneemt.

1.2 Gemeente Oude IJsselstreek verzamelt de volgende (persoons) gegevens in het kader van de Sportverkiezing 2020:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adres
 4. Telefoonnummer, e-mailadres
 5. Foto, video
 6. Functie, organisatie

1.3 Gemeente Oude IJsselstreek kan deze gegevens gebruiken om in het kader van de Sportverkiezing 2020:

 1. Contact op te nemen en/of te onderhouden;
 2. Beeldmateriaal in te zetten voor communicatie uitingen/presentaties;
 3. Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen en bijeenkomsten te verzenden;
 4. Aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

2 Informatie, wijzigen en bezwaar

U kunt contact opnemen met ons via sport@oude-ijsselstreek.nl voor:

 1. Meer informatie over de wijze waarop de gemeente persoonsgegevens verwerkt;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die de gemeente met betrekking tot u verwerkt;
 4. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de gemeente.
 5. Uw gegevens wil corrigeren.

3 Beveiliging van uw gegevens

 1. Gemeente Oude IJsselstreek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk, tot aan het plaatsvinden van de Sportverkiezing.
 2. Gemeente Oude IJsselstreek zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 3. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4 Geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente) tussen zit.

5 Derden

De gemeente zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of de gemeente daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

6 Intrekken van uw toestemming

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken of wijzigen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Oude IJsselstreek via telefoonnummer (0315) 292 292 of per e-mail sport@oude-ijsselstreek.nl

7 Cookies

Gemeente Oude IJsselstreek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.