Overzicht projecten woningbouw

Op deze kaart staan alle projecten die in het proces zitten van aanvraag tot aan bouw. We onderscheiden daarbij twee fases.

  • Principemedewerking: het college staat er positief tegenover en de initiatiefnemer kan het verder uitwerken en in procedure brengen.
  • Vergund / in aanbouw: alle vergunningen zijn rond en de initiatiefnemer kan beginnen met de (ver)bouw of is wellicht al gestart.

Bekijk de kaart met woningbouwprojecten

Daarnaast wordt er gewerkt aan vijf uitbreidingslocaties (lees nieuwe woonwijken). Kijk op www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen voor meer achtergrond informatie en alle plannen in aantallen per kern. En er komen flexwoningen om de periode te overbruggen tot de realisatie van deze nieuwe woonwijken. Over deze projecten vindt u hieronder meer informatie.