Overzicht projecten woningbouw

In de Oude IJsselstreek wordt achter de schermen hard gewerkt aan woningbouw. Er komen met name starters woningen en levensloopbestendige woningen. In deze kaart geeft een mooi overzicht van alle projecten die in het proces zitten van aanvraag tot aan bouw. We onderscheiden daarbij drie fases.

  • Principemedewerking: het college staat er positief tegenover en de initiatiefnemer kan het verder uitwerken en in procedure brengen.
  • Vergund / in aanbouw: alle vergunningen zijn rond en de initiatiefnemer kan beginnen met de (ver)bouw of is wellicht al gestart.

Bekijk de kaart met woningbouwprojecten


Op 4 november heeft de raad besloten dat er 80 tot 100 tijdelijke woningen komen. Het idee is, dat er woningen komen zoals de Uuthuuskes die ook in Aalten zijn gebouwd, op de grond van de gemeente. 

80 tot 100 tijdelijke woningen

Start uitbreidingslocaties

Voor de uitbreidingslocatie Varsseveld West is inmiddels een bijeenkomst geweest en we zijn gestart met de eerste onderzoeken in het gebied. Wil je meer weten ga naar www.oude-ijsselstreek.nl/varsseveld-west.

Collectief Particulier opdrachtgeverschap

Het initiatief voor woningbouw komt soms ook vanuit inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is het wooninitiatief 't Kuipje in Breedenbroek. Betrokkenen vertellen over dit proces.