Overzicht projecten woningbouw

In de Oude IJsselstreek wordt achter de schermen hard gewerkt aan woningbouw. Er komen met name starters woningen en levensloopbestendige woningen. In deze kaart geeft een mooi overzicht van alle projecten die in het proces zitten van aanvraag tot aan bouw. We onderscheiden daarbij drie fases.

  • Principemedewerking: het college staat er positief tegenover en de initiatiefnemer kan het verder uitwerken.
  • In procedure: De plannen zijn goed gekeurd, maar liggen bijvoorbeeld nog ter inzage.
  • Vergund / in aanbouw: alle vergunningen zijn rond en de initiatiefnemer kan beginnen met de (ver)bouw of is wellicht al gestart.

Bekijk de kaart met woningbouwprojecten

Woonprogramma Etten

Half maart heeft het college een principe akkoord gegeven op het woonprogramma Etten, wat door inwoners van Etten is ingediend.

Informatie over dit project

Het initiatief voor woningbouw komt soms ook vanuit inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is het wooninitiatief 't Kuipje in Breedenbroek. Betrokkenen vertellen over dit proces.