Overlijdensaangifte

Algemeen

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt moet een akte worden opgemaakt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden

Aangifte overlijden

Als iemand in uw omgeving overlijdt, doet u daarvan aangifte bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. In de meeste gevallen verzorgt de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte. De begrafenisondernemer kan de aangifte online doen.

Aangifte Overlijden (eHerkenning)

Doet u digitaal aangifte? U hoeft alleen de originele doktersverklaring en mogelijk andere originele documenten op te sturen. Uiterlijk de volgende werkdag ontvangt u verlof, het afschrift en eventueel andere documenten via e-mail.

Verklaring van natuurlijk overlijden (arts) (.pdf)

Persoonlijk aangifte doen

In de gemeente Oude IJsselstreek kunt u ook persoonlijk aangifte doen bij de balie van burgerzaken in Gendringen. Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar doorgaans moet er binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte worden gedaan. Bij de aangifte van overlijden wordt ook het verlof tot begraving of crematie afgegeven. Na het overleggen van de verklaring van de arts, wordt direct een overlijdensakte opgemaakt.

In de basisregistratie personen (BRP) wordt het overlijden verwerkt. Ook bij de eventuele partner worden de overlijdensgegevens opgenomen. Degene die melding maakt van het overlijden kan tegen betaling van leges een afschrift uit het overlijdensregister meekrijgen.

Meenemen

  • Naam, adres en woonplaats van de overledene
  • Naam en adres van de aangever
  • Gegevens over tijdstip (indien mogelijk) en locatie van overlijden
  • Een schriftelijke verklaring van de arts, waarin het natuurlijk overlijden van de overledene wordt bevestigd
  • Een verzegelde envelop met geheime medische gegevens van de overledene ten behoeve van het CBS
  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Kosten 2023

Product

Kosten
Aangifte overlijden Gratis
Één uittreksel voor pensioenfonds Gratis
Uittreksel € 14,75

Meer informatie

Natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden

Als de overledene een natuurlijke dood is gestorven, mag iedereen die van het overlijden op de hoogte is, aangifte doen. Vaak wordt dit gedaan door de begrafenisondernemer.

Als de overledene niet door een natuurlijke oorzaak is gestorven, wordt het lichaam in bewaring gegeven bij de Officier van Justitie en wordt de aangifte van overlijden gedaan na overleg met de Officier van Justitie. Ook in dit geval zal vaak de begrafenisondernemer aangifte doen.

Wet- en regelgeving