Ouderlijk gezag en voogdij

Algemeen

Minderjarigen staan onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt onder meer de beslissingen over verzorging en opvoeding. Ook mag die persoon het vermogen van het kind beheren en in naam van het kind rechtshandelingen verrichten, zoals een handtekening zetten en een gerechtelijke procedure voeren. Het kan om ouderlijk gezag of voogdij gaan.

Aanvragen

U kunt het gezamenlijk gezag digitaal aanvragen bij het digitale loket rechtspraak.

 Gezamenlijk gezag aanvragen

U heeft hierbij geen geboorteakte van de Burgerlijke Stand meer nodig. Het digitale formulier voor het aanvragen van gezamenlijk gezag vindt u op het Digitale Loket Rechtspraak.

  • Het ouderlijk gezag wordt door de ouders uitgeoefend. Beide ouders houden ook  na een scheiding het ouderlijk gezag over hun kinderen.
  • Echtgenoten en partners hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren. In alle andere gevallen heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag.
  • Personen die het kind erkennen krijgen niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit moet bij de rechtbank worden aangevraagd.
  • Het ouderlijk gezag loopt door tot de leeftijd van 18 jaar.
  • Voogdij is gezag over een minderjarige dat niet door de ouders wordt uitgeoefend. De voogd neemt het recht en de plicht om voor een kind te zorgen over van de ouder(s). Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders.