Oude IJsselstreek is SDG-gemeente

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen aangenomen. Deze doelen noemen we de Sustainable Development Goals (SDG’s). De zeventien SDG’s vormen samen een agenda voor een betere en duurzame toekomst voor iedereen.

De doelen raken op allerlei manieren de taken van gemeenten. Denk aan het werken aan kansengelijkheid, deelname aan de samenleving, verduurzaming, de energietransitie en een prettige en veilige leefomgeving.

Gemeenten vormen dus een onmisbare schakel bij het invulling geven aan de SDG’s. Daarom is gemeente Oude IJselstreek per 25 september 2023 een SDG-gemeente. We hebben ons daarvoor aangesloten bij landelijke netwerk van SDG-gemeenten: ‘Gemeenten4GlobalGoals’.

Meer weten? Bezoek dan de website van Sustainable Development Goals