Onze mensen

Met ruim 300 collega’s verdeeld over zo’n 25 teams zijn we een zeer diverse club. Bij de gemeente Oude IJsselstreek werken mensen met uiteenlopende leeftijd en(opleidings-)achtergrond. Je vindt er generalisten en specialisten, doeners, denkers en alles wat daar tussen zit. We hebben echter, hoe verschillend wij ook van elkaar zijn, een aantal dingen met elkaar gemeen: we zijn hardwerkende, verantwoordelijke professionals die niet simpelweg uitvoeren wat de regels of het beleid ons voorschrijft maar continu afwegen  - en er net even wat meer van maken.

We gaan uit van het oplossend vermogen van de samenleving, zonder daarbij (altijd) zelf te oplossing te willen zijn of te willen geven. Ook gaan we er van uit dat de meeste mensen deugen. We werken vanuit vertrouwen met elkaar en onze inwoners samen. We realiseren ons dat incidenten altijd zullen gebeuren, hoe vervelend deze ook kunnen zijn. Voor ons is het de kunst om daar op een slimme manier mee om te gaan. Niet te problematiseren of te panikeren, maar er naar kijken als een kans om van te leren en onze visie of werkwijze zo nodig bij te stellen.

Onze mensen

Verhalen medewerkers OIJ

Met ruim 300 collega’s zijn we een diverse club van generalisten, specialisten, doeners, denkers en alles wat daar tussen zit.

In de video vertelt Thomas van Rijbroek wat zijn werk als beleidsadviseur ruimtelijke ordening inhoudt en hoe het is om voor de gemeente Oude IJsselstreek te werken.

Thomas van Rijbroek RO