Netterden

Netterden heeft ruim 500 inwoners. Het gebruik van tufsteen in de St. Walburgiskerk suggereert dat de geschiedenis van het dorp teruggaat tot de 12e eeuw. In 1344 is er reeds sprake van een parochie in Netterden. Ook deze kerk viel tijdens de reformatie in gereformeerde handen. Mede door gebrek aan predikanten is het niet gelukt de Netterdense bevolking voor de nieuwe religie te winnen. De kerk is in 1800 als enige kerk boven de grote rivieren aan de Katholieken teruggegeven en werd toen grondig gerestaureerd.

Stichting 't Gemeynt

Website 't Gemeynt Netterden

E-maildres: gemeyntnetterden@gmail.com

Vereniging Leefbaarheid Netterden

E-mailadres: vln.secretariaat@gmail.com

Gebiedsmakelaar Netterden: Sonja Vink

06-83705783 
sonja.vink@oude-ijsselstreek.nl

Neem contact op met uw gebiedsmakelaar als u vragen of opmerkingen heeft over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • U heeft iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit?
  • U wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?
  • U heeft ideeën voor uw woonomgeving, maar u weet niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken?