Nederlander worden door optie

Algemeen

In een aantal gevallen kunt u Nederlander worden door een optieverklaring in te vullen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Om voor optie in aanmerking te komen moet u steeds in het bezit zijn geweest van een geldige verblijfsvergunning en hoofdverblijf in Nederland hebben.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt van deze procedure gebruikmaken als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent meerderjarig, in Nederland geboren als kind van immigranten en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland.
  • U bent in Nederland geboren, u hebt hier tenminste drie jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
  • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw vierde legaal in Nederland.
  • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont tenminste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel (hiervoor is een aparte brochure te verkrijgen bij de gemeente).
  • U bent tenminste drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont tenminste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.
  • U bent 65 jaar of ouder en woont vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland.
  • U hebt de laatste 5 jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen. Er mag ook geen strafzaak tegen u openstaan.

Latente Nederlander

Wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen en bent u voor 1 januari 1985 geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader? Dan bent u een zogenaamde latente Nederlander. U kunt dan mogelijk gebruik maken van de optieprocedure.

Minderjarige kinderen die door een Nederlander zijn erkend of gewettigd kunnen de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie. Hiervoor gelden aparte voorwaarden. Meer informatie vindt u in de brochure: Hoe kunt u Nederlander worden.

Als u aan de voorwaarde voldoet, kunt u een optieverklaring invullen bij uw woon-gemeente. De gemeente gaat na of u niet in aanraking met de politie en/of justitie bent geweest. U moet bovendien aantonen dat u steeds in het bezit bent geweest van een geldige verblijfsvergunning.
De gemeente beoordeelt de aanvraag.
U kunt uiteindelijk twee reacties krijgen op uw aanvraag:

  1. Uw aanvraag wordt toegekend: u krijgt de Nederlandse nationaliteit. U krijgt dan van de gemeente een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie.
  2. Uw aanvraag wordt afgewezen. U krijgt een brief waarin uitgelegd wordt waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Ceremonie

U bent verplicht om naar de naturalisatieceremonie te gaan. Ook de minderjarige die ten tijde van de optieverklaring zestien of zeventien jaar oud was, moet naar de ceremonie gaan. De minderjarige die jonger dan zestien jaar is wordt niet opgeroepen om te verschijnen op de naturalisatieceremonie, maar mag daarbij wel aanwezig zijn. Zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger wordt opgeroepen te verschijnen en is ook verplicht om te verschijnen. Deze minderjarige wordt alleen Nederlander als diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger de ceremonie bijwoont.

U wordt pas Nederlander als u de ceremonie bijwoont. Tijdens de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af. Hiermee geeft u de verbondenheid met de Nederlandse samenleving aan. En dit wordt uitgedrukt in respect voor de rechtsorde en in de belofte de plichten te vervullen die uit het Nederlanderschap voortvloeien. Als u deze verklaring niet wilt uitspreken kunt u geen Nederlander worden. U ontvangt tijdens de ceremonie een schriftelijke bevestiging dat u Nederlander bent geworden. Als u niet op de ceremonie verschijnt, ontvangt u een nieuwe uitnodiging voor een volgende ceremonie. U moet binnen een jaar na de beslissing op de ceremonie verschijnen, anders verkrijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. Na één jaar moet u dan opnieuw een optieprocedure starten om alsnog Nederlander te kunnen worden. U kunt hiertegen dan bezwaar maken.

Let op! Als u gebruik maakt van de optieprocedure bepaalt de wetgeving van het land van uw oorspronkelijke nationaliteit of u die nationaliteit verliest (informeer zelf bij uw ambassade of consulaat).

Meenemen

Uw geldige paspoort en uw geldige verblijfsvergunning. Als u in het buitenland bent geboren een uittreksel uit het geboorteregister. Eventueel voorzien van een legalisatie of een apostille (kijk voor meer informatie hierover bij buitenlandse akte). Bij het indienen van uw verzoek moet u meteen betalen.

Kosten

Nederlander worden door optieKosten 2024
Een enkelvoudig verzoek€ 217,00
Een gemeenschappelijk verzoek€ 370,00
Een medeopterend minderjarig kind€ 24,00