Monumenten

De gemeente Oude IJsselstreek telt 41 rijksmonumenten en 257 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd en in stand gehouden worden, ook voor de generaties die na ons komen.

Deze monumenten, maar ook de stedenbouwkundige structuren en archeologische schatten,  herinneren aan een rijk en roemrucht verleden. Cultuurhistorisch erfgoed geeft weer hoe de gemeente Oude IJsselstreek zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. Het geeft een plek in de geschiedenis en is mede bepalend voor de identiteit van een gemeente en haar bewoners. Benieuwd welke gemeentelijke monumenten er zijn in onze gemeente?

Bekijk de Gemeentelijke monumentenlijst

Monumentenzorg, een zorg voor de hele gemeente

Veel mensen die een pand bezitten of bewonen met de status van gemeentelijk monument, zijn daar best trots op. Maar het bezit van zo'n pand roept vaak ook vragen op:

  • Wat is een gemeentelijk monument?
  • Mag een monument verbouwd of veranderd worden?
  • Zijn er subsidies voor de instandhouding of voor onderhoud?

Antwoord op dit soort vragen vindt u in de monumentenbrochure hieronder. De informatie is speciaal samengesteld voor eigenaren en gebruikers van (potentiële) gemeentelijke monumenten om hen te informeren over de mogelijkheden en vragen die ze kunnen tegenkomen.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen voor het onderhoud van hun monument subsidie aanvragen. Deze subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-- per jaar. De subsidie kan aangevraagd worden met onderstaand formulier.

Verduurzamen van een monument

Heeft u plannen om uw monument te verduurzamen dan kunt u extra informatie vinden op de website van het Gelders Genootschap, de website van het Agem energieloket of op de website van de Stichting erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg waarbij u ter inspiratie een 3D model kunt bekijken.