Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedagen. Als zij dit niet doen, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt of een woning zoekt of dat u een arbeidsmigrant bent die in een woning verblijft. 

Als u vindt dat de verhuurder u bedreigt of dat hij u ten onrechte geen woning wil verhuren dan kunt u hierover een melding doen. Dat kan bijvoorbeeld ook als u geen huurcontract krijgt of geen afrekening van de door u betaalde bijkomende kosten.

Wat kunt u melden?

 • Woon-discriminatie
  • Een verhuurder mag een huurder niet kiezen of weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke andere grond dan ook.
 • Intimidatie
  • Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.
 • 3 maanden borg of meer
  • Per 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal 2 maanden borg vragen. Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan maximaal 3 maanden borg. Ook heeft u er recht op om te weten wanneer u de borg terugkrijgt.
 • Geen huurovereenkomst op papier
  • Een huurcontract moet altijd op papier staan. Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder. Het kan ook zo zijn dat u geen contactgegevens van de verhuurder krijgt en hem daarom niet kunt bereiken.
 • Te hoge servicekosten
  • De servicekosten moeten eerlijk zijn. U moet duidelijk weten wat de bijkomende kosten boven op de huur zijn. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.
 • Geen informatie over rechten en plichten als huurder
  • Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan.
 • Extra regels bij de internationale werknemer/arbeidsmigrant
  • Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten. Huurcontract en arbeidscontract zijn aparte overeenkomsten 
  • Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die u als arbeidsmigrant begrijpt.

Wat kunt u niet melden?

Omdat het meldpunt zich richt op het goede gedrag van verhuurders kunt u met algemene klachten bijvoorbeeld over de hoogte van de huur of het onderhoud van uw woning niet terecht bij het meldpunt. Daar kan de gemeente u niet bij helpen. 

Let op: Huurt u een woning van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de woningcorporatie die de woning verhuurt. Die handelt de klacht zelf af.

Wat heb ik nodig?

Bij het indienen van de klacht of de melding hebben wij het volgende van u nodig:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet. We kunnen u dan geen reactie geven op uw ingediende melding. 
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt.
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren of waarin u een verblijfsruimte huurt.
 • Een beschrijving van de situatie (als dat kan met foto’s en bijlagen).

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw melding of klacht. 

Wat gebeurt er met uw melding?

 • Wij registreren uw klacht of melding en daarvan krijgt u een bericht.
 • Uw melding gaat naar de centrale behandelaar en die beoordeelt de aard van de melding. 
 • Het kan zijn dat we contact met u opnemen voor nog wat nadere gegevens.
 • De klacht of melding wordt door de gemeente afgehandeld of u krijgt een verwijzing naar een andere instantie.
 • We proberen uw klacht of melding binnen vier weken af te handelen. Dit hangt soms wel van de inhoud van de klacht of melding af. 

Wat moet ik doen?

U kunt een klacht indienen of een melding doen bij het gemeentelijk meldpunt:

Melding of klacht over ongewenst verhuurgedrag

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons op via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@oude-ijsselstreek.nl.