Informatie over het coronavirus.

Mediation

Heeft u een geschil met de gemeente en een eventuele derde partij en u wilt niet verzanden in eindeloze juridische procedures?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. Bij mediation staan de belangen van de partijen centraal, ook de niet-juridische. De mediator bemiddelt, dat wil zeggen dat hij/zij de gesprekken zo begeleidt dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen. De mediator levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit. Hij/zij zorgt er wel voor dat de oplossing op uitvoerbaarheid wordt getoetst.

Na uw verzoek vindt een intake plaats met een mediator. Hierbij wordt bekeken of uw zaak geschikt is voor mediation. Ook zullen alle partijen worden benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan de mediation. Als één van de partijen dit niet wenst, zal de mediation geen doorgang vinden. Als partijen bereid zijn om mee te werken, dan wordt uw zaak behandeld door een mediator. 

Aan de mediation zijn geen kosten verbonden, tenzij u zelf een mediator uitzoekt. In dat geval zullen de kosten van de mediator deels voor uw rekening komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (0315) 292 292.