Luchtballon

Algemeen

Voor het laten opstijgen van een luchtballon op een bepaald(e) datum, tijdstip en locatie, anders dan op een luchtvaartterrein, is een verklaring van geen bezwaar nodig. Het gaat hierbij om grote reclameballonnen of luchtballonnen bestemd voor het vervoeren van personen. Een dergelijke verklaring is nodig ter voorkoming van gevaarlijke situaties in de lucht.

Wat u moet weten

Iedereen die de bevoegdheid heeft om te mogen ballonvaren kan een verklaring van geen bezwaar aanvragen. De aanvraag van een verklaring van geen bezwaar moet minstens twee weken voor het opstijgen van de luchtballon ingediend worden.

Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Exacte aanduiding van de locatie vanwaar de luchtballon zal opstijgen
  • Datum en tijdstip waarop de luchtballon zal opstijgen
  • Omschrijving van het soort ballon (reclameballon of vervoer van personen).

De aanvrager moet daarna zelf tijdig de politie informeren over het exacte tijdstip van het opstijgen van de luchtballon.

Tegen de beslissing op een aanvraag kunt u bezwaar maken.

Kosten

De aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar kost € 30,10.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292