IPS Subsidie

Vanaf 1 maart 2023 is de Subsidieregeling IPS-trajecten in werking getreden. Via deze regeling kunnen GGZ-instellingen bij de gemeente subsidie aanvraag voor de inzet van re-integratietraject specifiek voor mensen met psychische kwetsbaarheden.

Inwoners: om in aanmerking te komen voor een IPS-traject moet u een behandeling volgen voor uw psychische kwetsbaarheden, meer informatie kunt u opvragen bij uw behandelaar.

GGZ-instelling: om subsidie aan te vragen kunt u het aanvraagformulier mailen naar info@stoerversterkt.nl.

Download het aanvraagformulier.