Inwonerpanel Oude IJsselstreek Spreekt

Algemeen

Wilt u bijdragen aan keuzes die de gemeente maakt? Denkt u mee over onderwerpen die spelen in Oude IJsselstreek? Heeft u ideeën hoe het beter of anders kan in Oude IJsselstreek? Doe dan mee met het digitale inwonerpanel: ‘Oude IJsselstreek Spreekt’.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een inwonerpanel dat bestaat uit inwoners die een paar keer per jaar meedenken over de toekomst van Oude IJsselstreek. Met het geven van uw mening kunnen we samen de beste keuzes maken voor onze gemeente. Doet u ook mee? Iedereen kan meedoen zolang je maar in Oude IJsselstreek woont. Ben je al lid van ons inwonerpanel? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om binnenkort weer deel te nemen aan een volgend onderzoek.

Hoe werkt het?

Als deelnemer van het inwonerpanel, ontvangt u een paar keer per jaar via je mailbox een vragenlijst. De vragen gaan over allerlei onderwerpen die in onze gemeente spelen. Per keer beslist u of u deelneemt. Ook kunt u zelf een onderwerp aandragen. Uiteraard houden we u telkens op de hoogte van de belangrijkste resultaten en wat er met uw inbreng wordt gedaan.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem beheert het inwonerpanel. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens uitsluitend voor ‘Oude IJsselstreek Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan anderen worden verstrekt. De verwerking van uw antwoorden gebeurt volledig anoniem. Dit is in lijn met de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en de geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Bianca Tuenter of Hannemarie Hardeman van Moventem. Zij zijn bereikbaar per e-mail via info@oudeijsselstreekspreekt.nl of telefoonnummer (0575) 760 227.

Website Oude IJsselstreek Spreekt