Incidentele festiviteit(en) horeca

Algemeen

Een kennisgeving incidentele festiviteit is een kennisgeving door een ondernemer van een horecabedrijf die valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer om af te mogen wijken van de geldende geluidsnormen. Bijvoorbeeld bij een optreden van een band of dj.

Melding doen van een incidentele festiviteit

Maak gebruik van onderstaand kennisgevingsformulier:

U kunt het formulier uploaden en uw aanvraag voltooien.

Let op: dit geldt uitsluitend voor horecabedrijven. Organiseert u een evenement? Deze melding is voor u niet van toepassing.

Melding incidentele festiviteit indienen (DigiD)

Melding incidentele festiviteit indienen (eHerkenning)

  • Een kennisgeving moet tenminste twee weken voor aanvang van een festiviteit gedaan worden. Alleen horecabedrijven die vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit kunnen hiervan gebruik maken.

Voor de volgende collectieve festiviteiten hoeft u geen melding te doen:

  • kermissen per woonkern / kerkdorp
  • Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag
  • carnaval
  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag

Kosten

Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden.