Incidentele festiviteit(en) horeca

 

Introductie

Voor het organiseren van een incidentele festiviteit door een ondernemer van een horecabedrijf is een kennisgeving verplicht

Wat u moet weten

Een kennisgeving incidentele festiviteit is een kennisgeving door een ondernemer van een horecabedrijf die valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer om af te mogen wijken van de geldende geluidsnormen. Bijvoorbeeld bij een optreden van een band.

Voor het melden van een incidentele festiviteit moet u gebruik maken van het kennisgevingsformulier incidentele festiviteit. Een kennisgeving moet tenminste twee weken voor aanvang van een festiviteit gedaan worden aan het college van burgemeester en wethouders. Het melden van een incidentele festiviteit kan maximaal 12 keer per kalenderjaar worden gedaan. Alleen horecabedrijven die vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit kunnen hiervan gebruik maken.

Naast incidentele festiviteiten kennen we ook collectieve festiviteiten. Dit zijn festiviteiten die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden. Op deze dagen mogen horecabedrijven die vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit afwijken van de geldende geluidnormen zonder daarvan melding te doen. De volgende collectieve festiviteiten zijn aangewezen: de kermissen per woonkern/kerkdorp. Voor de gehele gemeente: Nieuwjaarsdag, Carnaval, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Oudjaarsdag.
 

(Digitaal) aanvragen

U kunt uw incidentele festiviteiten schriftelijk of digitaal aanvragen.
Onze voorkeur gaat uit naar een digitale aanvraag. 

Digitaal aanvragen:
U kunt hieronder met uw DigiD/E-herkenning inloggen en het formulier en de eventuele bijlagen uploaden. Via de Persoonlijke Informatie Pagina (PIP) kunt u altijd de status van uw aanvraag bekijken.

Klik hier om in te loggen met uw DigiD. (particulier)

Klik hier om in te loggen met E-herkenning. (bedrijf)

Schriftelijk aanvragen:
Wilt u geen gebruik maken van de mogelijkheid om uw aanvraag digitaal in te dienen, dan kunt u uiteraard uw aanvraag schriftelijk doen.


Dit formulier kunt u ingevuld opsturen naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,
t.a.v. team Vergunningen
Postbus 42
7080 AA Gendringen

Wilt u het formulier naar ons mailen, dan kan dat via balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Zorgt u er wel voor dat het formulier dan is ondertekend.

Kosten

Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Vergunningen, tel. (0315) 292 292.