Herdenking Gendringen: ‘Opdat Wij Niet Vergeten’

Op zaterdag, 30 maart, werd in Gedenk- en Wandelpark ’t Olde Kerkhof in Gendringen een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan meer dan 650 omgekomen oorlogsslachtoffers (burgers en militairen) tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. De herdenking, georganiseerd door St. De Moezeköttel, vond plaats bij het monument ‘Opdat Wij Niet Vergeten’ en werd muzikaal begeleid door Fanfare Bereden Wapens van de Krijgsmacht.

De organisatie vindt het belangrijk om de herinnering aan de gevallenen en andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. “De geschiedenis moet worden doorverteld om herhaling te voorkomen.” 

Namens de gemeente hield locoburgemeester Janine Kock een toespraak. “Vandaag herdenken we de ruim 650 slachtoffers die zijn gevallen in de vroegere gemeente Gendringen en Wisch tijdens de Tweede Wereldoorlog. We staan stil bij het diepe leed dat zij en hun nabestaanden hebben doorstaan. Dat leed dat soms nog generaties later voelbaar is. Wie had kunnen denken, dat 79 jaar later in Europa de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Ik hoop dat wij leren van het verleden. Laten wij niet aan de zijlijn blijven staan als mensenrechten, vrijheid of het leven van anderen in gevaar is. Vandaag staan wij hier in vrijheid. In verbondenheid. Niet aan de zijlijn, maar samen rondom het oorlogsmonument. Samen herdenken wij hen met groot respect. Samen uiten we onze dankbaarheid. Samen geven wij onze vrijheid door. Aan onze kinderen en kleinkinderen. Opdat wij niet vergeten.”