Glasvezel in het buitengebied

 
CIF zet nog dit jaar de volgende stap om het buitengebied van de Achterhoek te voorzien van glasvezel. Dit najaar start CIF met de campagne voor 5000 adressen in ‘Achterhoek midden’. Daarbinnen valt het hele buitengebied van onze gemeente. Eind 2018 is er zicht op snel internet voor alle 2500 adressen in buitengebied Oude IJsselstreek

Om het glasvezelnetwerk te bouwen, moeten duizenden kilometers geulen worden gegraven. Dit kost tijd. Er is daarom gekozen om gefaseerd glasvezelcampagnes te organiseren. 

Goed en stabiel internet
Wethouder Henk Hengeveld: “Het is goed nieuws dat CIF dit jaar start met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel voor Achterhoek Midden, waarbinnen ook ons buitengebied valt. Onze inwoners en bedrijven in het buitengebied kunnen niet zonder goed, stabiel en snel internet. Het biedt veel voordelen zoals zorg op afstand, flexwerken, dataopslag in the cloud, tv on-demand en vele andere digitale diensten.”
De Achterhoekse gemeenten zetten zich daarom al jaren gezamenlijk in om snel internet te realiseren. Er zijn al verschillende pogingen de afgelopen jaren geweest om dit te realiseren. De onzekere planning die CIF eind vorig jaar afgaf voor de aanleg van internet was voor de gemeenten reden om in het voorjaar van 2017 met een alternatief plan te komen. Met deze nieuwe planning van CIF is er eind 2018 zicht op snel internet in het buitengebied van Oude IJsselstreek.

50% deelname
CIF heeft 50% deelname van inwoners nodig om glasvezel in het buitengebied te kunnen uitrollen. De inwoners van het buitengebied kunnen bij vier verschillende dienstaanbieders (Caiway, CBizz, Solcon en WeServe) terecht voor een glasvezelabonnement. Daarnaast betalen zij een vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand òf 1600 euro bij eenmalige afkoop. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel, betalen de werkelijke aansluitkosten van minimaal 995 euro, plus vastrechtvergoeding en de kosten van een abonnement. Bij voldoende deelname verwacht CIF dat de inwoners van het buitengebied van Oude IJsselstreek eind 2018 zijn voorzien van snel internet.

Campagne
Op dit moment werkt CIF aan de aanleg van een glasvezelnetwerk in Berkelland en Winterswijk. In Aalten en Oost Gelre is de campagne in volle gang. Daarna volgt de campagne voor vraagbundeling in onze gemeente. Vorig jaar al zijn er informatieavonden georganiseerd en er zijn ambassadeurs bekend. De ambassadeurs kunnen vanaf november aan de slag om uitleg te geven over het aanbod en de aanleg van de glasvezel. Binnenkort krijgen de ambassadeurs hierover instructie. Te zijner tijd krijgt ieder adres in het buitengebied een brief van CIF met daarin onder andere een aanmeldingsformulier.

Informatie
Heeft u vragen over de aanleg van glasvezel? Kijkt u dan voor meer informatie op de websites: www.oudeijsselstreekopglas.nl of www.glasvezelbuitenaf.nl. Ook kunt u de gemeente bellen via het algemene telefoonnummer: (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar: j.maalderink@oude-ijsselstreek.nl