Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u dit omzetten in een huwelijk. U regelt de omzetting bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Goed om te weten

  • Voor de omzetting moet u een afspraak maken en een geldig legitimatiebewijs overleggen. 
  • In tegenstelling tot de huwelijksvoltrekking of een partnerschapsregistratie, heeft u bij de omzetting van uw partnerschap in een huwelijk geen getuigen nodig.
  • U kunt voor de omzetting geen gebruik maken van de kosteloze en budgetmomenten op maandagochtend. 
  • U kunt de omzetting ook met een ceremonie doen. Hier worden leges voor in rekening gebracht.
  • De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op dezelfde datum is het tot dan toe geldende partnerschap beëindigd. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.
  • Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (flitsscheiding) is vanaf maart 2009 niet meer mogelijk.
  • De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt niet altijd erkend in het buitenland. De akte die wordt ondertekend heet een omzettingsakte, en niet een huwelijksakte. Voor het buitenland kan een internationaal uittreksel van de huwelijksakte afgegeven worden met als huwelijksdatum de datum dat het partnerschap is omgezet in een huwelijk. Uit het uittreksel blijkt niet dat er in het verleden een omzetting van een partnerschap in een huwelijk is geweest.

Kosten

  • De omzetting van uw geregistreerd partnerschap in een huwelijk, zonder een ceremonie, aan de balie kost € 120,-.
  • De kosten voor een omzetting met ceremonie zijn gelijk aan een huwelijk of partnerschapsregistratie met ceremonie. (zie kosten huwelijk of geregistreerd partnerschap)