Geheimhouding persoonsgegevens

Hoe werkt de basisregistratie personen (BRP)?

De gegevens die in de BRP zijn geregistreerd worden gebruikt binnen de hele Nederlandse overheid. Elke gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de persoonsgegevens van zijn inwoners in de BRP. Daarin staan gegevens zoals naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Niemand kan rechtstreeks bij uw persoonsgegevens komen of daarin zoeken.

Waarom een basisregistratie personen?

De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen reisdocument, rijbewijs, uittreksel of andere producten aan u verstrekken. Maar de betekenis van de BRP gaat veel verder. Ook andere organisaties zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen zijn afhankelijk van de gegevens uit de BRP.

Hoe zit het met de privacy?

De overheid gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van de overheid. De opslag en verzending van uw gegevens zijn daarbij ook nog eens goed beveiligd.

Geheimhouding

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens aan bepaalde instanties niet te verstrekken, een soort van geheimhouding. In de BRP wordt dit verstrekkingsbeperking genoemd. Dit kunt u alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen aanvragen. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u dit gevraagd bij de gemeente. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt. Bijvoorbeeld als een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Juistheid

Het is van groot belang dat de gegevens die over u in de BRP zijn opgenomen, juist en actueel zijn. Als u daaraan twijfelt, neemt u dan contact op met burgerzaken.

Aanvragen

U kunt een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens online indienen. U kunt onderstaand formulier downloaden, ondertekenen en online toevoegen.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen (DigiD)

Heeft u geheimhouding van uw persoonsgegevens aangevraagd? U ontvangt van ons een brief. Daarin staat dat de gemeente Oude IJsselstreek uw persoonsgegevens voortaan geheim houdt.

Wat u moet weten

Na een aanvraag van geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Derden, zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciĆ«le instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer opheffen.

Bekijk voor meer informatie de website van de rijksoverheid

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens kost niets.