Gehandicaptenparkeerplaats

 

Introductie

Als u een lichamelijke beperking heeft kunt u problemen hebben om een grote afstand van uw auto naar uw woning of werk te overbruggen. Om dit probleem op te lossen kan de gemeente u een parkeerplaats op kenteken geven dichtbij uw woning of werkadres.

Wat moet u weten

Hoe gaat het in zijn werk

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats moet u, als bestuurder, in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U moet zelf een auto besturen; 
  2. Op eigen terrein kunt u niet parkeren; 
  3. De parkeerdruk in de omgeving van de woning is zodanig dat u de auto herhaaldelijk op meer dan 100 meter van de woning kunt parkeren;
  4. De verkeersveiligheid mag door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang komen.   

Voor u een aanvraag doet, is het beter eerst te bellen met het zorgloket om te kijken of u aan het juiste adres bent voor uw aanvraag. Als de gemeente positief over de aanvraag besluit, wordt het besluit gepubliceerd in de Gelderse Post en de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken. Indien er geen gegronde bezwaren binnenkomen, wordt de parkeerplaats na 6 weken aangelegd.

Tegen de afwijzing van een aanvraag kan de aanvrager bezwaar maken. 

Wijziging kenteken

Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats en krijgt u een andere auto? Het vervangen van een onderbord (met kenteken) wordt uitgevoerd door gemeente Oude IJsselstreek. Heeft u een ander kenteken, neemt u dan contact op met de heer M. Wolsink van de gemeente Oude IJsselstreek.

Verhuizing

U heeft al een gehandicaptenparkeerplaats en gaat verhuizen. Bij uw nieuwe woning wilt u ook een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dat kan, hiervoor kunt u dan een nieuwe aanvraag indienen.

Verplaatsen van uw huidige gehandicaptenparkeerplaats

Wanneer u van mening bent dat uw huidige gehandicaptenparkeerplaats verplaatst zou moeten worden dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek moet voorzien zijn van een gedegen motivatie waarin u aangeeft waarom het voor u belangrijk is dat uw gehandicaptenparkeerplaats verplaatst moet worden. Het verzoek kunt u richten aan de gemeente Oude IJsselstreek, team verkeer.

Meenemen

  • Kopie van de gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 
  • Kopie rijbewijs
  • Kopie kentekenbewijs

Kosten

Aanvraag
Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats worden kosten in rekening gebracht. U betaalt altijd legeskosten, deze legeskosten zijn € 34,00. Deze kosten zijn ongeacht de uitkomst van het besluit. Bij een positief besluit worden naast de legeskosten ook de kosten voor realisatie van de gehandicaptenparkeerplaats in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 109,00.

Andere auto
Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken maar krijgt u een andere auto?
Bij aanschaf van een andere auto worden de kosten voor het vervangen van het onderbord (het kenteken) bij de gebruiker in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 42,45. Het vervangen van een onderbord (met kenteken) wordt uitgevoerd door gemeente Oude IJsselstreek.

Verhuizen
Als u gaat verhuizen dan kunt u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. Dit kan door het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats uit te printen of op te vragen bij het zorgloket. De kosten voor deze aanvraag bedragen € 34,00 voor de legeskosten en € 109,00 voor de realisatie van de plaats.

Verplaatsen parkeerplaats
Voor het verplaatsen van uw huidige gehandicaptenparkeerplaats geldt het volgende.
Wanneer u van mening bent dat uw huidige gehandicaptenparkeerplaats verplaatst zou moeten worden dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek moet voorzien zijn van een gedegen motivatie waarin u aangeeft waarom het voor u belangrijk is dat uw gehandicaptenparkeerplaats verplaatst moet worden. Wanneer de gemeente besluit uw gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen dan bedragen de legeskosten hiervoor eveneens € 34,00. Er worden geen realisatiekosten in rekening gebracht.

Aanvragen

U kunt de gehandicaptenparkeerplaats aanvragen door het aanvraagformulier te printen, in te vullen en naar de gemeente te sturen.