Etten

Met bijna 1.900 inwoners, is Etten een van de oudste dorpen in de gemeente Oude IJsselstreek. Bouwsporen in de oude dorpskerk tonen aan dat de woongemeenschap in de 11e eeuw reeds een eigen kerkgebouw bezat. Tot in 1960 bewaarde Etten sterk zijn landelijk karakter, waarna het door aanleg van nieuwe wegen en woonwijken grondig van aanzicht veranderde.

Het verenigingsleven

Etten heeft een bloeiend verenigingsleven. Het Ettens Mannenkoor trekt leden uit de omliggende kernen en heeft internationale bekendheid. Je zou Etten een zangersdorp kunnen noemen, want bijna iedereen is lid van een zangkoor. Naast het Ettens mannenkoor is er de dameszangvereniging 'Con Brio'. In Etten wordt de vierde zondag van september kermis gevierd.

Comité Dorpsbelangen Etten

Website van Etten

E-mail: info@etten-gld.nl

Gebiedsmakelaar Etten: Sonja Vink

06-83705783 
sonja.vink@oude-ijsselstreek.nl

Neem contact op met uw gebiedsmakelaar als u vragen of opmerkingen heeft over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • U heeft iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit?
  • U wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?
  • U heeft ideeën voor uw woonomgeving, maar u weet niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken?
Sonja Vink
Sonja Vink