Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek 2024-2030

Economische beleidsvisie

De Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek 2024-2030 is opgesteld met onderstaande speerpunten:

  • Stimuleren van menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van onze gemeente. De Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt bevinden zich in een transitieperiode, dat geldt ook voor Oude IJsselstreek. Het gaat dan om onder andere de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, personeelskrapte in de zorg, techniek en ICT, het aantrekken van jong talent, innovatiehubs, een leven lang leren en mensen aan werk helpen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden.
  • We zetten in op een compleet en complementair economisch ecosysteem. Hierbij gaan we uit van een integrale benadering van het regionale ondernemingsklimaat als een samenhangend geheel van resources (kapitaal, personeel, kennis, advies), cultuur en leiderschap die spelers met elkaar verbinden en onderling vertrouwen bevorderen. Dit door sterke economische clustervorming met een brede samenstelling van samenhangende bedrijven die verbonden zijn met aangrenzende regio’s. Hiertoe werken we samen met buurgemeenten en -regio’s, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.  Veel  randvoorwaarden voor een goedlopende en innovatieve economie hebben we al op orde. Het gaat dan om bijvoorbeeld infrastructuur en mobiliteit, voldoende en goed kavelaanbod, goede contacten met de ondernemers (rode-loper-aanpak, regelmatig en constructief overleg met ondernemers, bedrijfsbezoeken) en een aantrekkelijk woon- en leefomgeving.
  • Streven naar een duurzame circulaire economie: Circulaire economie heeft gevolgen waarop producten worden geproduceerd en worden gebruikt. Duurzaamheid is niet alleen voor de gemeente een prioriteit, maar ook steeds meer voor de maatschappij en het bedrijfsleven. We willen daarom bedrijven stimuleren en faciliteren om daarin mee te gaan. Hier horen ook de ontwikkelingen in de energiesector bij.
  • Stimuleren toepassen van Smart Industry: het optimaal faciliteren van de maakindustrie is enorm belangrijk. Deze sector is met een werkgelegenheidspercentage van 20% niet alleen de belangrijkste werkgever in de gemeente, maar verandert door ontwikkelingen in de ICT, techniek en productieprocessen ook razendsnel waardoor er andere vraagstukken ontstaan. We werken daarom onder andere nauw samen met het Civon en SHII.
  • Versterken Toerisme en Recreatie: deze sector heeft een grote economische potentie die benut kan worden. Daartoe is er infrastructuur aangelegd, worden plannen uitgevoerd en wordt een uitnodigingskader ontwikkeld.

Economische Beleidsvisie OIJ 2024-2030 - Een actuele beleidsvisie op economie maakt sterk

Regionale samenwerking

De gemeente Oude IJsselstreek sluit aan bij de Visie Agenda Achterhoek 2030 en de verschillende thematafels, voor economie specifiek Smart Werken & Innovatie en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor Smarthub en SHII. Oude IJsselstreek zoekt actief grensoverschrijdende samenwerking op.

Gemeente Oude IJsselstreek heeft samen met de Wirtschaftsförderung Bocholt het Internationaal Netwerkburo opgericht. Dit buro biedt ondersteuning aan Nederlandse en Duitse ondernemers die grensoverschrijdend in het buurland zaken willen gaan doen. In Oude IJsselstreek en Bocholt zijn hiervoor gratis servicepunten voor ondernemers ingericht.

Meer informatie over het project en een overzicht van de spreekuren van de Matchmaker vindt u op deze website.