Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek 2017-2023

Economische beleidsvisie

De Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek 2017-2023 is opgesteld met onderstaande speerpunten:

 • Stimuleren van menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van onze gemeente. De Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt bevinden zich in een transitieperiode. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stellen we een Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers . Het gaat dan om onder andere de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, personeelskrapte in de zorg, techniek en ICT, het aantrekken van jong talent, innovatiehubs, een leven lang leren en mensen aan werk helpen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden.
   
 • Stimuleren van zogenoemde economisch ecosystemen: we passen een nieuwe benadering toe voor regionaal-economische groei. Het concept gaat uit van een integrale benadering van het regionale ondernemingsklimaat als een samenhangend geheel van resources (kapitaal, personeel, kennis, advies), cultuur en leiderschap (gevestigde bedrijven, succesvolle ondernemers als rolmodel en business angels) en dealmakers die actoren met elkaar verbinden en onderling vertrouwen bevorderen. Veel  randvoorwaarden voor een goedlopende en innovatieve economie hebben we al op orde. Het gaat dan om bijvoorbeeld infrastructuur en mobiliteit, voldoende en goed bedrijfs kavelaanbod, goede contacten met de ondernemers (rode-loper-aanpak, regelmatig en constructief overleg met ondernemers, bedrijfsbezoeken) en een aantrekkelijk woon- en leefomgeving.
   
 • Streven naar een duurzame circulaire economie: Circulaire economie heeft gevolgen waarop producten worden geproduceerd en worden gebruikt. Duurzaamheid is voor de gemeente een prioriteit. In dat kader is bijvoorbeeld het Akkoord van Groenlo gesloten waarin de ambitie is uitgesproken om de regio in 2030 energieneutraal te maken.
   
 • Stimuleren toepassen van Smart Industry: het optimaal faciliteren van de maakindustrie is enorm belangrijk. Deze sector is met een werkgelegenheidspercentage van bijna 20% niet alleen de belangrijkste werkgever in de gemeente, maar verandert door ontwikkelingen in de ICT, techniek en productieprocessen ook razendsnel waardoor er andere vraagstukken ontstaan.  
   
 • Versterken Toerisme en recreatie: deze sector heeft een grote economische potentie die benut kan worden. Daartoe is er infrastructuur aangelegd, worden plannen uitgevoerd en wordt een groene-loper-aanpak ontwikkeld.

Regionale samenwerking

De gemeente Oude IJsselstreek sluit aan aan bij regionale agenda van de Regiegroep Smart Industry, het  Smarthub-initiatief en de Agenda Achterhoek 2020-2030. Oude IJsselstreek zoekt actief grensoverschrijdende samenwerking op.

Gemeente Oude IJsselstreek heeft samen met de Wirtschaftsförderung Bocholt het Internationaal Netwerkburo opgericht. Dit buro biedt ondersteuning aan Nederlandse en Duitse ondernemers die grensoverschrijdend in het buurland zaken willen gaan doen. In Oude IJsselstreek en Bocholt zijn hiervoor gratis servicepunten voor ondernemers ingericht.

Meer informatie over het project en een overzicht van de spreekuren van de Matchmaker vindt u op deze website.