Echtscheiding / Beëindiging geregistreerd partnerschap

Algemeen

U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Hij dient uw verzoek in bij de rechtbank.

U kunt een geregistreerd partnerschap via de rechtbank, een advocaat of notaris beëindigen of ontbinden. Welke manier u kiest, is afhankelijk van uw situatie.

Hoe werkt het

Deze procedure kunt u zelf of samen met uw partner en een advocaat opstarten. De rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking. Deze beschikking met een verzoek tot inschrijving moet worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om beëindigen. 

Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Op de site van de rijksoverheid kunt u hier meer over lezen.

Wat u moet weten

Het is belangrijk dat de uitspraak van de rechter binnen zes maanden ingeschreven is bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u bent getrouwd. 
Meestal regelt uw advocaat dit voor u. Gebeurt dit namelijk niet binnen die termijn, dan geldt de uitspraak niet meer.

Kosten

Het laten inschrijven van een echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand is gratis.
Heeft u een afschrift van de akte van ontbinding van het huwelijk nodig, dan zijn de kosten € 14,30.