Dromen over een nieuwe toekomst voor het gebied ‘Oude IJssel’

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een toekomstbeeld voor het gebied rond de Oude IJssel. We nemen je mee in het resultaat.

Stel je voor, het is een mooie zomerdag in 2030

Sjoerd stapt uit zijn nieuwe woning aan de waterkant van Terborg samen met een goede vriend in zijn waterstofboot. Ze varen naar Ulft, waar ze onderweg veel groen en mooie wandschilderingen langs het water tegenkomen. Ze leggen aan in de haven van Ulft en gaan even zitten bij het theehuis waar ze producten van lokale ondernemers verkopen. Het is mooi weer, de haven ligt vol met boten, kano’s en sups. Op de terrassen aan de waterkant genieten inwoners en toeristen van een lokale versnapering. Op de speciale camperplaats staan campers geparkeerd en kinderen zoeken verkoeling bij de waterspeelplekken in de natuurspeeltuin.

Collega’s Sanne en Adrie fietsen iedere dag samen naar hun werk net over de grens in Isselburg. Ze fietsen vanuit Doetinchem over het fietspad dat langs de Oude IJssel loopt. Onderweg komen ze door prachtig landschap terwijl ze overal zo kunnen doorfietsen langs het water. Ze zien een kleine camping met boslodges en mensen die picknicken aan het rivierstrand bij Etten. Ze vervolgen hun weg langs het water, langs akkerranden, zien in de verte een klimbos. Ze fietsen langs bijzondere huizen in het groen aan de rand van Silvolde en zijn iedere keer weer onder de indruk van het mooie gebouw voor natuur en educatie bij Ulft. Ze halen even jam bij de stadsboerderij en fietsen door langs Engbergen en Gendringen. Waar ze vervolgens via Megchelen langs boerenerven fietsen met een minicamping en voedselbossen. Langs het water is het vandaag heerlijk rustig, ze horen vogels en zien in de verte een ree langs schieten.

Sjoerd, Sanne en Adrie zijn de toekomstige inwoners, toeristen en bezoekers van het landschap langs de Oude IJssel. Ze maken gebruik van alle faciliteiten die we voor ogen hebben in het toekomstbeeld voor het gebied langs de Oude IJssel.

Hoe zijn we gekomen tot dit toekomstbeeld?

Met de hulp van inwoners, de raad, grondeigenaren en andere belanghebbenden, hebben we de mogelijkheden en behoeftes over het gebied rondom de Oude IJssel verkend. Al die wensen en kansen hebben we samen met de landschapsarchitecten van Ontwerp en Omgeving, vertaald in een toekomstbeeld voor de komende 20 tot 30 jaar. Het toekomstbeeld noemen we: Het Landschapspark Oude IJssel.

De rivier de Oude IJssel is de basis van dit plan. Daarbij is de Oude IJssel het onderscheidend vermogen, de troef in het creëren van kansen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Het ‘blauwe goud’.

Het Landschapspark Oude IJssel

Het Landschapspark is een park rondom de Oude IJssel. De ruimte tussen de kernen zijn geen kleine, losse stapstenen of ‘spikkels’, maar worden een logisch geheel. Met aandacht en respect voor het landschap en het water dat bijdraagt aan een toekomstbestendig klimaat.

In het landschapspark zie je de aanliggende kernen in elkaar vloeien, met daartussen de groenblauwe zone, als één verbindend lint, waarbij ieders dorps- en stadsidentiteit behouden blijft. Binnen dit lint, met belangrijke maatschappelijke voorzieningen, wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Bekijk de interactieve plattegrond landschapspark (pdf, 7 MB)

Het Landschapspark is ontwikkeld met aandacht voor de thema’s wonen, toerisme & recreatie en klimaat & landschap. Daarnaast zijn we bij het ontwerpen uitgegaan van drie principes:

  • Vanuit het landschap

We starten vanuit het landschap en kijken dan wat mogelijk is. We ‘lezen het landschap’, kijken als het ware door de bril van het landschap, zodat we ontwikkelen met oog voor dat landschap, de natuur en het klimaat. We passen dus niet de natuur en het landschap aan naar de behoefte van de mensen, maar andersom.

  • Met het  gezicht naar het water

Vroeger was de Oude IJssel niet meer was dan een snelweg over water. Wegen, paden, bruggen, bebouwing, alles stond in het teken van deze snelweg. Dat de rivier eigenlijk ook heel mooi kan zijn en geschikt voor meer dingen dan alleen vervoer, daar hebben we jarenlang niet bij stilgestaan. We willen de blik dan ook weer gericht naar het water toe, in plaats van er vanaf. 

  • Verbindend lint

We zien het gebied als één verbindend lint, waarin landschap, groen, rust en ruimte behouden blijven. Eén landschapspark voor wonen aan de flanken, recreatie, verblijf, natuur en landschap, met een belangrijke plek voor de agrarische sector en industrie. Daarbij worden de verschillende kernen subtiel met elkaar verbonden, maar hun identiteit wel gerespecteerd.

Hoe gaat het er nu uitzien?

Alle input die we hebben opgehaald uit de gesprekken met de verschillende doelgroepen hebben we verwerkt vanuit de thema’s en ontwerpprincipes. Bijgaande kaart geeft de grote lijn aan van hoe wij als gemeente het toekomstbeeld voor ons zien.

Zo zie je onder andere: de transformatie van enkele dorpsranden en mogelijkheden voor bijzondere woningen, of de verfraaiing van bedrijfshallen door schilderkunst. In het landschap zien we landschapskunst en kansen om cultuurhistorie te beleven. Er zijn plekken waar we het landschap klimaatbestendig maken en voegen natuur toe. Daarnaast zijn er nieuwe publieke functies, aansluitende op bestaande voorzieningen. Er staan recreatieve mogelijkheden op de kaart bij de Oude IJssel bij Terborg, bij Etten en bij Ulft. Daarnaast zie je op de kaart meerdere versterkingen van de entrees van onze kernen. Tot slot is er een veelgenoemde opmerking van inwoners verwerkt in het toekomstbeeld: het versterken van het recreatieve routenetwerk en het verbinden van kernen door fietspaden.

Bekijk het rapport en gedetailleerde kaart (pdf, 10 MB)

Mocht u naar aanleiding van deze kaart nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om deze digitaal te bekijken dan kunt u contact opnemen met landschapsparkOIJ@oude-ijsselstreek.nl

Hoe nu verder?

De gemeenteraad behandelt onze kijk op de toekomst voor het Landschapspark Oude IJssel in de commissie op 9 februari en neemt een besluit op de raadsvergadering van februari aanstaande. Het is een verre kijk in de toekomst. We praten dan over 30 jaar van nu. Na het vaststellen van het toekomstbeeld door de raad werken we dit verder uit in een ontwikkelprogramma. In dit ontwikkelprogramma komt te staan wanneer we met welke initiatieven en ideeën aan de slag kunnen gaan: wat kan al op korte termijn (0-5 jaar), waar gaan we tussen 5-10 jaar mee aan de slag en wat komt later (10-20 jaar). Ook maken we duidelijk welke rol de gemeente heeft. Uiteraard betrekken we ook hier onze inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden bij. Mensen die hiermee aan de slag willen, krijgen de mogelijkheid met voorstellen te komen. Vervolgens wordt gekeken welke plannen uitvoerbaar zijn en waar we als gemeente ondersteuning moeten bieden. Wellicht kunnen sommige plannen door inwoners zelf gerealiseerd worden. Dit ontwikkelprogramma wordt onze kapstok. Naar verwachting is dit na de zomer 2022 gereed.