Collectieve vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een collectieve (secundaire) vrijwilligersverzekering afgesloten. Wat betekent dit voor verenigingen/stichtingen, mantelzorgers en de vrijwilligers?

Wat houdt het in?

De gemeente Oude IJsselstreek hecht veel waarde aan het vele werk dat door vrijwilligers en mantelzorgers wordt verzet. Als blijk van waardering en om de risico's voor vrijwilligers en verenigingen/stichtingen te beperken hebben wij een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt automatisch voor alle vrijwilligers en mantelzorgers uit de gemeente. Deze verzekering biedt een secundaire dekking. Dat wil zeggen dat deze dekking pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering geeft. Voor de verenigingen/stichtingen en de vrijwilliger zijn er geen kosten aan de nieuwe verzekering verbonden.

Het verzekeringspakket dat we hebben afgesloten, biedt de volgende dekking:

  • ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwillige bestuurders;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen (inclusief mantelzorgers).

De verzekering geldt voor alle vrijwilligers die in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald (een vergoeding binnen de fiscale maxima is toegestaan) vrijwilligerswerk verrichten dat een maatschappelijk belang dient. Hoewel mantelzorgers in formele zin geen vrijwilligers zijn, vallen zij wel onder de dekking van de ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering. Werknemers vallen niet onder de dekking van deze nieuwe verzekering. Let op: vrijwilligers die een hogere vergoeding krijgen dan de fiscale maxima worden ook beschouwd als werknemers.

Verzekeringspolis

Hieronder vindt u de polisvoorwaarden vrijwilligersverzekering.

Informatie opvragen over de vrijwilligersverzekering (brochures en aangifteformulier)

Als u meer informatie wilt of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via telefoon (0315-292292) of mail naar info@oude-ijsselstreek.nl.

Schadeaangifteformulier

Als u melding wilt doen van een schade, dan kunt u gebruik maken van het Schadeformulier Vrijwilligerspolis. Leest u wel de polisvoorwaarden goed door alvorens een melding te doen.

Vraag het formulier op
 

U kunt het formulier versturen per mail naar info@oude-ijsselstreek.nl. U kunt het formulier ook per post toesturen.