Collecte / inzameling

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u een melding doen bij de gemeente.

Het CBF en de gemeente volgen de richtlijnen van het RIVM. Tot en met 6 juni waren alle collectes en andere acties opgeschort. Na 6 juni mag er weer, onder voorwaarden, worden gecollecteerd.
Het welzijn van alle mensen in Nederland blijft daarbij voorop staan.

Heeft u toestemming om te collecteren, houdt u dan ook aan de aanvullende voorschriften die wij momenteel aan de melding verbinden.

Wanneer u een collecte of een inzamelingsactie wilt houden, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente let hierbij op:
- het doel van de inzameling;
- uw organisatie en
- het gewenste tijdstip (vrije periode of landelijke periode).

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) controleert of u de inzameling goed organiseert en of u het geld op de goede manier uitgeeft.

U kunt met een melding volstaan als de collecte/inzameling in de zogenaamde vrije periode van het collecterooster van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) valt. Let goed op of u bij de juiste gemeente en het juiste jaartal kijkt!

Een melding moet tenminste vier weken voordat de collecte/inzameling plaatsvindt schriftelijk gedaan worden.

Wij bevestigen de melding binnen vier weken. Aan de melding zijn voorschriften verbonden (zie tabblad voorschriften).

U kunt de melding op meerdere manieren doen:
-  Schriftelijk:
   
Stuur het  onderstaande meldingsformulier naar:  
   Gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen

-  Balie:
   U kunt een bezoek brengen aan de balie van het gemeentehuis. Bekijk hier onze openingstijden.
-  Mail:
    U kunt het ondertekende meldingsformulier ook mailen naar info@oude-ijsselstreek.nl.

Het resultaat van de inzameling moet u schriftelijk, binnen één maand na de gehouden collecte/inzameling, aan de gemeente doorgeven. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier.

U kunt met een melding volstaan als de collecte in de zogenaamde 'vrije periode' van het collecterooster van het CBF valt. Als niet aan dit criterium wordt voldaan is geen collecte mogelijk.

Voorschriften waaraan een collecte/inzameling moet voldoen:

 • Collecteren/inzamelen vindt plaats in de vrije periode volgens het collecterooster van het CBF.  
 • Verlenging van de collectetermijn is mogelijk, waarbij echter rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid, dat de volgende vrije periode pas enige maanden later kan vallen.
 • Als in de toegewezen periode geen collecte/inzamelingsactie wordt gehouden moet dit vroegtijdig aan het team Frontoffice Publieksbalie, tel. (0315) 292 292, worden doorgegeven.
 • Het resultaat van de inzameling moet schriftelijk binnen één maand na de gehouden collecte ondertekend aan de afdeling Veiligheid worden overgelegd (zie bijgevoegde collectestaat).
 • Collectanten moeten de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.

Aanvullende voorschriften voor het Veilig Collecteren in Coronatijd:

 • Zet de bus op de grond en bel aan.
 • Zet twee stappen naar achter, zodat je op minimaal 1,5 meter afstand staat.
 • Doet er iemand open? Vraag om een gift.
 • Dat kan contant, door geld in de collectebus te stoppen. Misschien heeft u een digitale mogelijkheid
 • Bedank de gever. Zodra de deur dicht is kun je de bus weer meenemen.
 • Doet er niemand open? Ga niet op een ander tijdstip terug, het kan zijn dat de bewoner liever niet open doet in verband met Corona.

Collectebussen/gebruik van lijsten
Het gebruik van gesloten en verzegelde collectebussen, voorzien van een duidelijk opschrift heeft de voorkeur boven het gebruik van lijsten.

Voor het collecteren kunt u collectebussen reserveren. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente: (0315) 292 292.

Aan de melding voor het houden van een collecte/inzameling zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente via telefoonnummer (0315) 292 292 of een bezoek brengen tijdens de openingstijden van de balie.

U kunt ook de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving raadplegen