Carbid schieten

Het schieten met carbid(bussen) is in vele streken van het land een traditie. Het carbid schieten is onderdeel van de festiviteiten rond de jaarwisseling. Aangezien het schieten met carbid niet zonder gevaar is, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld.

Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Carbidschieten is toegestaan onder de volgende voorwaarden.

Voorwaarden carbid schieten

  • Het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  • Bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen, die niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen). De bus mag maximaal 40 liter zijn (de grootte van een melkbus).
  • Het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
  • Het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevind(t)en zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  • Degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  • Als sprake is van carbid schieten door een persoon jonger dan achttien jaar, is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt  verstaan: een persoon die minimaal 18 jaar is en die altijd in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en/of  handelingen kan verhinderen.