Carbid schieten

Het schieten met carbid(bussen) is in vele streken van het land een traditie. Het carbid schieten is onderdeel van de festiviteiten rond de jaarwisseling. Aangezien het schieten met carbid niet zonder gevaar is, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld.

Wat u moet weten

Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Meldplicht

Als u op 31 december 2022 carbid wilt afsteken, dan moest u dit vooraf melden bij de gemeente. U kon uw melding online doorgeven tot en met 22 december 2022.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, via (0315) 292 292.

Voorwaarden

Carbidschieten is toegestaan onder de volgende voorwaarden.

  • Het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur
  • U moet het schriftelijk of digitaal van te voren melden bij het college via het daarvoor vastgestelde formulier
  • Bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen, die niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn toegestaan lederen en plastic ballen). De bus mag maximaal 40 liter zijn (de grootte van een melkbus).
  • Het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
  • U mag van de afstandsnormen afwijken als de bewoner van dit gebouw of de eigenaar van de dieren zijn/haar goedkeuring heeft verleend voor een kortere afstand.
  • Het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld is  geen publiek of andere personen en liggen geen openbare wegen of paden;
  • Degene die met carbid schiet, is niet onder invloed van alcohol en drugs en neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  • Als sprake is van carbid schieten door een persoon jonger dan achttien jaar, is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder verstaan we: een persoon die minimaal 18 jaar is, niet onder invloed van alcohol en drugs is en die altijd in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en/of handelingen kan verhinderen.