Campagneregels verkiezingen

Gendringen, 13 december 2018

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de Gemeenteraad en het Waterschap mogen politieke partijen die voor deze verkiezingen geregistreerd zijn verkiezingsborden plaatsen. Hiervoor hoeft in principe geen vergunning of toestemming gevraagd te worden aan het college tenzij het gemeentelijk beleid dit vereist. Bij het plaatsen van verkiezingsborden moeten de volgende regels in acht genomen worden:

 1. Géén gevaar
  Verkiezingsborden mogen geen gevaar opleveren voor het doelmatig en/of veilig gebruik van een openbare plaats en mogen daarom niet geplaatst worden:
  1. op kruisingen, rotondes en ter hoogte van uitritten;
  2. op of over de weg en op of over fiets- en voetgangerspaden;
 2. Géén schade
  Verkiezingsborden mogen niet door middel van plakken, spijkeren, schroeven e.d. aan gemeentelijke eigendommen worden bevestigd waardoor schade ontstaat of kan ontstaan aan deze gemeentelijke eigendommen.
 3. Géén verrommeling
  Verkiezingsborden moeten uiterlijk één week na afloop van de betreffende verkiezingen verwijderd worden door de politieke partijen die deze geplaatst hebben of hebben laten plaatsen.

Het bovenstaande beleid betekent dat veel gebruikte borden, zoals zogenaamde sandwich- en driehoeksborden en borden met een betonnen voet, zonder vergunning geplaatst kunnen worden.

Borden die op plekken hangen die, naar het inzicht van de medewerkers van de Buitendienst van de gemeente Oude IJsselstreek gevaar opleveren voor het doelmatig en/of veilig gebruik van de weg zullen door de gemeente worden verwijderd. De politieke partij is voorts verplicht binnen 2 weken na afloop van de verkiezingen de borden te verwijderen. De borden die niet verwijderd zijn binnen deze termijn, worden door de gemeente opgeruimd en tot 6 weken na afloop van de betreffende verkiezing opgeslagen op de gemeentewerf aan De Hogenkamp 10 in Ulft waar ze kunnen worden opgehaald.

Als bovengenoemde termijn van 6 weken is verstreken zullen de borden worden vernietigd. De politieke partijen die de borden geplaatst hebben of hebben laten plaatsen zullen – indien de adresgegevens bij de gemeente bekend zijn – in kennis worden gesteld van het feit dat hun bord(en) op de gemeentewerf is opgeslagen. Op de gemeentepagina en op de gemeentelijke website zal in ieder geval een algemene oproep worden geplaatst.

De gemeente is en blijft als wegbeheerder als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid, het doelmatig gebruik van de weg en de eventuele schade die door derden wordt geleden als gevolg van de plaatsing van verkiezingsborden door derden.

De gemeente zal deze schade in alle gevallen verhalen op de betreffende politieke partij die de worden geplaatst heeft of heeft laten plaatsen.

Voor het plaatsen van verkiezingsborden op plaatsen die niet in eigendom zijn van de gemeente moet alsnog aan de eigenaar van die plaats schriftelijk toestemming gevraagd worden.